Bescherm Palestijnen tegen deportatie

De nieuwe Israëlische regering wil duizend Palestijnen deporteren en hun dorpen verwoesten. Dat mag niet gebeuren! De Minister van Buitenlandse Zaken moet direct ingrijpen. Het gedogen van Israëls misdaden tegen de Palestijnen moet stoppen.

Wat is er aan de hand?

De nieuwe Israëlische regering is van plan duizend Palestijnen te deporteren. Hun dorpen moeten plaatsmaken voor een militair oefenterrein voor het bezettingsleger.
Het gaat om acht dorpen in Masafir Yatta, het heuvelgebied ten zuiden van de stad Al-Khalil (Hebron) op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Deportatie van een onder bezetting levende bevolking is een oorlogsmisdaad.

Wat is Israëls doel?

De deportatie is onderdeel van Israëls illegale kolonisering van bezet Palestijns gebied, die al decennia ongeremd plaatsvindt. Dagelijks worden Palestijnse huizen gesloopt, boomgaarden omgehakt, land afgepakt en terreur gezaaid.
Intussen heeft Israël circa 750 duizend burgers in illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied gehuisvest. Ook dat is een oorlogsmisdaad.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Nederland kijkt ondanks zijn verplichtingen onder internationaal recht en de eigen Grondwet al tientallen jaren weg van Israëls onderdrukking van de Palestijnen. Israël krijgt ruim baan voor het begaan van steeds ernstiger en openlijker misdaden. De aangekondigde deportatie van duizend burgers laat zien waar dat toe leidt.

Teken de petitie op de website van The rights forum:

https://rightsforum.org/petitie/stop-deportatie/Wapenwedloop in ZO – Azië

Aziatische landen kopen voor miljarden euro’s nieuwe wapens om China af te schrikken. Vooral fabrikanten uit India en Zuid-Korea profiteren van de regionale wapenwedloop.
Uit het artikel van Noël van Bemmel 8 augustus 2023 in de Volkskrant

Sinds China in 2014 het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee claimde – wat niet wordt erkend door de VN – patrouilleren in het gebied Chinese vliegtuigen, marineschepen, kustwachtschepen en honderden militie-vaartuigen. Dat zijn Chinese vissers die betaald worden om agressief vaargedrag te vertonen tegenover schippers die zich in het geclaimde gebied wagen. De Zuid-Chinese Zee, door Manilla steevast aangeduid als de West-Filipijnse Zee, is van belang als mondiale vaarroute, visgrond en olie-vindplaats.
China wordt daarom gezien als de grote aanstichter van de wapenwedloop.


De Chinezen bouwen niet alleen in hoog tempo een grote en moderne marinevloot op met vliegdekschepen en kruisraketten, maar voeren ook steeds meer ‘grijze zone operaties’ uit in de Zuid-Chinese Zee. Daarmee bedoelen analisten een combinatie van militaire dreiging, diplomatieke druk en economische pressie.
Het meest recente incident was zaterdag toen een schip van de Chinese kustwacht met een waterkanon Filipijnse schepen blokkeerde die een militaire post bij de betwiste Spratly-eilanden probeerden te bevoorraden.

Verschillende landen in de regio bestelden uiteenlopende wapensystemen.
De Indiase marine installeerde de Brahmos op haar fregatten, de Filipijnen kochten vorig jaar drie kustbatterijen en Indonesië staat volgens de Indiaas-Russische fabrikant op het punt een order te plaatsen. Ook Vietnam, Maleisië en Brunei hebben belangstelling getoond.
De populaire raket past in het streven van veel Aziatische landen om hun krijgsmacht flink te moderniseren en potentiële vijanden af te schrikken. Zo trok Indonesië 20 miljard euro uit voor de aanschaf van 36 Franse Rafale straaljagers en 36 Amerikaanse F-15’s.
Het land bestelde eerder vier fregatten in Nederland en onderhandelt met Frankrijk over vier nieuwe onderzeeërs. De Filipijnen bestelden zes marineschepen in Zuid-Korea en zijn op zoek naar moderne straaljagers; Thailand probeert JSF-straaljagers in de VS te kopen en bestelde eerder vier onderzeeërs in China.

Japan verhoogde zijn defensiebudget dit jaar met 20 procent naar 45 miljard euro en wil doorgroeien naar 56 miljard euro per jaar. Onder meer om eigen supersonische raketten en jachtvliegtuigen te ontwikkelen. Ter overbrugging kocht de Japanse marine vierhonderd Tomahawk-kruisraketten in de Verenigde Staten.
Australië gaat aan kop in de regio met een bestelling van acht kernonderzeeërs in de VS en Groot-Brittannië voor ten minste 338 miljard euro.

Sommige waarnemers relativeren de wapenwedloop in Azië. Zo erkent de denktank International Institute for Strategic Studies (IISS) weliswaar dat de defensiebudgetten in de regio afgelopen decennium relatief hard zijn gestegen, met China en India als koplopers.

Daar staat tegenover dat de gemiddelde uitgaven van landen in dit gebied aan defensie nog maar 1,39 procent van het bbp bedragen. De Navo-norm is 2 procent; een percentage waar volgens het Stockholm International Peace Research Institute alleen Australië op zit en Japan naartoe beweegt. Indonesië (0,7), Filipijnen (1) en Thailand (1,3) zitten daar bijvoorbeeld nog ver onder.

Interessanter is de vraag waar al deze defensiedollars naartoe stromen. Rusland is vanouds de belangrijkste wapenleverancier in Azië, dankzij lage prijzen, de mogelijkheid om te betalen in natuurlijke hulpbronnen en het niet stellen van lastige vragen over mensenrechten en inzet tegen burgers.
Sancties

Dat marktleiderschap is Rusland kwijt door de Amerikaanse sancties tegen bedrijven die zaken doen met Moskou. Daardoor zagen de Filipijnen af van Russische marineschepen en schrapte Indonesië een order voor straaljagers. De moeizame oorlog in Oekraïne is geen reclame voor Russische wapenfabrikanten.

Het Indiaas-Russische Brahmos Aerospace is tot nu toe niet geraakt door sancties en noteert orders uit de hele wereld. De joint venture is voor 50,5 procent Indiaas. Geruchten dat ook Rusland de raket zou willen bestellen, werden door het bedrijf in het Indiase Hyderabad haastig tegengesproken.

De grote winnaar van de Aziatische wapenwedloop lijkt Zuid-Korea. Dat land wees tien jaar geleden de defensie-industrie aan als belangrijke exportsector, en sindsdien produceren fabrikanten als Hyundai, Daewoo en Hanwha geweren, tanks, houwitsers, jachtvliegtuigen en marineschepen van hoge kwaliteit.

Die lijken verdacht veel op de Navo-wapensystemen die het land eerder onder licentie assembleerde, maar zijn inmiddels zelf doorontwikkeld. De helft goedkoper en snel leverbaar (binnen vijf maanden).

Polen, Australië en Turkije kozen al voor de Koreaanse K2-tank of de K9-houwitser die ook Navo-munitie kunnen verschieten. Maleisië kocht dit jaar de lichte FA50-straaljager, de Filipijnen krijgen Hyundai-corvetten en Indonesië ontwikkelt samen met Zuid-Korea een alternatief voor de geavanceerde JSF-straaljager. Zuid-Korea verdubbelde vorig jaar zijn wapenverkopen en wil in 2027 discreet uitgroeien tot de vierde wapenexporteur ter wereld (na de VS, Rusland en Frankrijk).Het risico op een kernoorlog is niet nul!

Uit: Kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Volkel!
Wil Verheggen is oud-huisarts en lid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie.


Terwijl in de bioscoop de kaskraker Oppenheimer draait, blijft het gevaar van een catastrofale atoomoorlog bestaan. Nederland moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de kernwapens van het eigen grondgebied verwijderen.

Zondag is het 78 jaar geleden: op 6 augustus 1945, aan het begin van de ochtend, ontplofte de atoombom ‘Little Boy’ – zoals deze lief- kozend werd genoemd – boven Hiroshima. Na de explosie ontstond er een vuurbal van 100 meter doorsnede. De hitte stak alles in brand binnen een straal van 1,5 kilometer, mensen, dieren en gebouwen. Kousen van schoolkinderen brandden hun huid in, zoals ook alle kleding van de slachtoffers.

Van de 320 duizend inwoners waren er meer dan 80 duizend op slag dood. Binnen een paar seconden verteerden vuurstormen de straten met gebouwen, de daaropvolgende schokgolf deed de rest. De meeste gebouwen en huizen werden in een paar seconden platgeblazen.
De doden vlogen in brand, rook maakte ademhalen moeilijk. Tienduizenden burgers die niet meteen werden gedood, lagen stervend in de rokende puinhopen. Het aantal slachtoffers liep daarna nog met vele tienduizenden op.

Decennialang stierven er nog mensen aan stralingsziekten.
Dat er sprake was van een misdaad tegen de menselijkheid is nooit onderwerp van discussie geweest. Drie dagen later, op 9 augustus kwam Nagasaki aan de beurt. Eind 1945 waren er naar schatting 250 duizend burgerdoden te betreuren.
Dat deze atoomaanvallen nodig waren om de oorlog met Japan te beëindigen, is zeer discutabel. Het Japanse leger was tenslotte al op sterven na dood en een overgave zou slechts een kwestie van dagen zijn.
De nucleaire wapenwedloop tussen de VS en de Sovjet-Unie deed hierna zijn intrede. In de jaren tachtig van de vorige eeuw liep het aantal kernwapens op tot 70 duizend, genoeg om de wereld vele malen te vernietigen. Dankzij druk vanuit de bevolking is het aantal kernwapens sindsdien teruggebracht tot ongeveer 12.500, nog altijd genoeg om de wereld te vernietigen.
De hoeveelheid stof die bij een nucleaire wereldoorlog de atmosfeer in wordt gebracht zal de wereld in duisternis hullen en het zonlicht op aarde minimaliseren, met als gevolg een nucleaire winter. Het leven op aarde in de huidige vorm wordt daarbij zeer ernstig aangetast. Zelfs een beperkte nucleaire oorlog laat de temperatuur op aarde een aantal raden dalen, met grote schade voor de wereldvoedselvoorziening tot gevolg.

Het proces van kernwapenvermindering is tot stilstand gekomen. De maatschappelijke druk hiervoor is vrijwel verdwenen, en het komt nauwelijks meer voor op de politieke agenda’s. Integendeel, er worden weer miljarden meer geïnvesteerd in modernisering van kernwapens. Publiekelijk hebben Trump, Kim Jong-un en Poetin gedreigd met het inzetten van kernwapens. Onderhandelingen over het New Start-kernwapenverdrag tussen de VS en Rusland liggen stil; het verdrag is door Poetin opgezegd en de Chinezen zijn niet geïnteresseerd.

Om de dreigende nucleaire catastrofe af te wenden, hebben niet-nucleaire staten zich sterk gemaakt voor het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW). Dit verdrag is aangenomen door een meerderheid van de lidstaten bij de VN. Het verbiedt het ontwikkelen, testen, produceren en opslaan van kernwapens, alsook het dreigen ermee. De kernwapenstaten en hun bondgenoten hebben niet ondertekend, Nederland dus ook niet.

Ons – inmiddels demissionaire – kabinet zet zich conform het regeerakkoord ‘binnen het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen actief in voor een kernwapenvrije wereld’. Door zich te verschuilen achter de bondgenootschappelijke verplichtingen is er tot op heden niets van de actieve inzet terechtgekomen.

Wil Nederland echt een dialoog op gang brengen dan moet onze regering het lef en de moed tonen om een onorthodoxe maatregel te nemen door de vernieuwde Amerikaanse B61-kernwapens niet te accepteren op ons grondgebied en de oude (naar schatting zo’n twintig stuks) het land uit sturen.

Deze kernwapens op legerbasis Volkel, waarover het kabinet conform Navo-afspraken geen openheid geeft, dienen slechts een politiek doel, militair kunnen ze gemist worden: onze veiligheid zou er geen cent minder van worden. Het bezit van kernwapens is op zich al een groot gevaar. Een aantal keren is het door computerstoringen al bijna misgegaan, en is een onbedoelde kernoorlog vermeden.


Vredeskamp Volkel 4-10 augustus

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie
Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen
telefoon: 06 – 4200 9559
e-mail: office@nvmp.org
internet: www.nvmp.org

Vredeskamp Volkel:

NVMP-bestuursleden Dirk Hoogenkamp en Willem Hubregtse nemen deel

NVMP-Nieuwsflits

Deze zomer is er van 4-10 augustus weer een vredeskamp bij de vliegbasis Volkel met een focus op het klimaat en een kernwapenvrije wereld. Dirk Hoogenkamp en Willem Hubregtse zullen namens de NVMP deelnemen aan de verschillende activiteiten. 

Met onder andere …

  • Op maandag een blokkade als om 12 uur het luchtalarm loeit
  • Een digging-for-life roze schepjesactie op woensdag, Nagasaki-dag
  • Geweldloze actietraining
  • Creatieve acties die spontaan ontstaan\

Klimaat: de jachtbommenwerpers op vliegbasis Volkel stoten meer dan 10 ton CO2 per vlieguur uit om te oefenen om de wereld te bombarderen met nieuwe, nog ‘betere’ atoombommen. En als die atoombommen worden gebruikt, is dit catastrofaal voor het klimaat en voor al het leven op aarde. Doe je mee om ‘stop!’ te roepen en om te eisen dat zolang militaire doods machinerie nog bergen CO2 uitstoot, deze op 6% van de wereldwijd geschatte CO2 uitstoot IN alle klimaatverdragen en andere regels wordt meegenomen?

Vrede: Er is een nieuwe generatie Amerikaanse atoombommen (B61-12) voor Europese NAVO-vliegbases als Volkel. Doe je mee om op te roepen tot een kernwapenvrije wereld en het in haar kracht zetten van de bevolking om bezetting, onderdrukking en onrecht met geweldloze middelen tegen te gaan?

Actie: door onze acties oefenen we geweldloos verzet.
We waken dagelijks bij de hoofdpoort. Op zondag 6 augustus herdenken we de slachtoffers van de bom op Hiroshima. Als het luchtalarm op maandag 7 augustus afgaat, blokkeren we de poort(en) van de basis. Op Nagasaki Dag graven we één of meerdere tunnels onder het hek met de bedoeling om op de startbaan te gaan zitten en het oefenen voor oorlog & vernietiging stil te leggen. Er zullen geweldloosheid trainingen aangeboden worden zodat ieder van ons in zichzelf kan voelen of je mee wil doen aan blokkeren en/of tunnelen of dat je liever een ondersteunende rol hebt: allebei even belangrijk!

Kamp: Wij zijn welkom in een groepsaccommodatie nabij Vliegbasis Volkel en er zijn huurfietsen voor iedereen. Als alle bedden gevuld zijn, kunnen we proberen een plekje op naburige campings te vinden, dus geef je a.j.b. zo vroeg mogelijk op als je mee wilt doen: https://noelhuis.nl/peace-camp-volkel-2023

Het lot van de Koerden

Weer telt het lot van de Koerden niet me
Frederike Geerdink (
Freelance journalist, op de Opinie pagina, NRC 15 juli 2023).

Turkije De NAVO-deal met Erdogan maakt de positie van de Koerden er niet zekerder op. Als het erop aankomt, doen de Koerden er voor geen enkele internationale alliantie toe, schrijft Fréderike GeerdinkHet lijkt erop dat de Turkse president Erdogan het Turkse parlement opdracht zal geven de toetreding van Zweden tot de NAVO goed te keuren. Dat is goed nieuws voor Koerden in Zweden, zou je denken. De dreiging dat zij aan Turkije uitgeleverd worden wegens ‘terrorisme’ is dan immers geweken. Maar zo simpel ligt het niet. Koerden zijn als wisselgeld gebruikt – en dat is nog niet voorbij.

Voorzichtigheid is geboden over Erdogğans toezegging bij de NAVO-top in Vilnius deze week dat hij zijn bezwaren tegen de toetreding van Zweden opzij schuift en de parlementaire goedkeuring ervan in gang zal zetten. Erdogan is de sultan van het pragmatisme en dus onvoorspelbaar. Voor binnenlands gebruik heeft hij zijn verzet tegen de Zweedse toetreding niet meer nodig, sinds hij in mei de presidentsverkiezingen won, internationaal is de kaart nog lang niet uitgespeeld. Dat liet hij afgelopen week zien door Zwedens NAVO-lidmaatschap plotseling te koppelen aan Turkijes toetreding tot de Europese Unie, een proces dat al jaren op z’n gat ligt. De weg naar toetreding moet geopend worden, sprak de president. Verschillende Europese leiders bewezen wat vage lippendienst, wat vooralsnog genoeg lijkt te zijn.

Maar er speelt nog een andere kwestie. Turkije wil veertig F-16’s kopen van de Verenigde Staten, en een aantal pakketten om F-16’s die het al in bezit heeft te moderniseren. De Amerikaanse Senaat houdt die verkoop tegen. Dat heeft te maken met Turkijes aankoop van het Russische S-400-antiraketsysteem, maar ook met de manier waarop het Turkse leger F-16’s inzet, namelijk in een af en toe hoogoplopend dispuut met Griekenland over eilandjes in de wateren tussen beide landen. Dat moet stoppen voor er groen licht komt voor de F-16-verkoop, vindt senator Bob Menendez, die de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken voorzit en een beslissende vinger in de pap heeft.

Lees het hele artikel in de NRC

De langzame genocide van de Palestijnen.

Israël maakt bouw van nederzettingen een stuk simpeler

De Israëlische regering heeft de bouw van nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever een stuk gemakkelijker gemaakt. De procedure is aanzienlijk versimpeld en vrijwel alle controle ligt nu bij Bezalel Smotrich, de ultranationalistische minister van Financiën.

Uit de Volkskrant van 19 juni 2023.

Deze stap komt vlak voordat de regering een besluit moet nemen over de bouw van duizenden nieuwe huizen, die vervolgens snel kunnen worden neergezet.

Het gaat om een amendement van een procedure die al sinds 1996 geldt. Voorheen moesten er vijf verschillende stadia worden doorlopen voordat de bouw kon doorgaan. Dat gaf de premier of de minister van Defensie de mogelijkheid op verschillende momenten op de rem te trappen als er bijvoorbeeld internationale druk op Israël werd uitgeoefend, of de veiligheid in het geding was.Nu hoeft er tijdens het hele proces nog maar één minister zijn handtekening te zetten, en dat is dus Smotrich – al moet ook de premier aan het einde van de rit nog zijn goedkeuring geven.

Palestijnse volk bestaat niet’
Dit gaat het proces aanzienlijk versnellen, en dat is precies waar mensenrechtenactivisten zich druk over maken. Niemand twijfelt eraan of Smotrich er vaart achter gaat zetten. Hij is zelf een kolonist die onlangs in een toespraak zei dat ‘het Palestijnse volk niet bestaat’, en eerder heeft opgeroepen het aantal Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever te verdubbelen. Op Twitter liet Smotrich al juichend weten dat ‘de bouwhausse in Judea en Samaria (de Bijbelse namen voor het gebied, red.) zal doorgaan’
De Verenigde Staten lieten weten ‘diep verontrust’ te zijn over deze ontwikkelingen. ‘Dergelijke unilaterale acties maken een twee-statenoplossing moeilijker te bereiken en zijn een obstakel voor vrede’, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
De regering-Biden heeft al lange tijd kritiek op het Israëlische beleid op de Westelijke Jordaanoever, en het besluit om direct te reageren, wijst op een groeiend gevoel van frustratie. Dat wordt nog eens versterkt omdat de VS zich inspannen voor een kwestie die beide landen aan het hart gaat: het normaliseren van de banden tussen Israël en Saoedi-Arabië. Deze week stapt de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Barbara Leaf, op het vliegtuig naar de regio om zich hier hard voor te maken. Die missie wordt door dit besluit niet gemakkelijker gemaakt

Het illustreert hoeveel de Israëlische premier Netanyahu moet toegeven om zijn ultranationalistische partners binnenboord te houden. Zelf hecht hij veel belang aan een toekomstige diplomatieke relatie met Saoedi-Arabië – hij ziet het als een belangrijk onderdeel van zijn nalatenschap dat Israël onder zijn leiderschap vrede sluit met oude vijanden – maar uitbreiding van de nederzettingen is een speerpunt voor zijn coalitiepartners.
Smotrich en de kolonisten beseffen de afhankelijkheid van Netanyahu heel goed, schreef de Israëlische krant Haaretz gisteren in zijn commentaar. ‘En zij buiten elke mogelijkheid uit om meer Palestijns land over te nemen, het gebied onomkeerbaar te veranderen, en een apartheidsstaat te creëren.’
500.000 kolonisten
Volgens het internationale recht zijn de nederzettingen illegaal. Toch zijn er sinds de oorlog in 1967 (toen onder andere de Westelijke Jordaanoever door Israël werd veroverd) in dit gebied 144 Israëlische nederzettingen en een kleine honderd illegale buitenposten verrezen – op land dat volgens de Palestijnen het hart vormt van hun toekomstige staat, maar waar nu meer dan 500 duizend kolonisten wonen.

De regering van Donald Trump besloot in 2019 dat de Verenigde Staten de nederzettingen niet meer als illegaal zouden beschouwen, en ook al roept Biden Israël regelmatig op niet meer in bezet gebied te bouwen, heeft hij dit besluit nooit teruggedraaid.

Vernietigde Russische tank op het Leidseplein

NVMP-Nieuwsflits

Een vernietigde Russische legertank is vanaf donderdag 25 mei, elf dagen, tot 4 juni, te zien op het Leidseplein. Met de tank wil Debatcentrum De Balie aandacht vragen voor democratie in Europa.

De 44 ton wegende T-72B tank is op 31 mei vorig jaar vernietigd door Oekraïense soldaten, in de stad Dmytrivka, tijdens de slag om Kyiv. Debatcentrum De Balie haalt de tank naar het Leidseplein, als onderdeel van zijn jaarlijkse festival Forum on European Culture. Dit jaar gaat het over de betekenis en de toekomst van de democratie in Europa. 

De tank staat symbool voor de ‘fragiliteit en weerbaarheid van de democratie in Europa’, stelt De Balie. ‘Sinds de oorlog in Oekraïne wordt steeds duidelijker dat democratie geen abstracte vanzelfsprekendheid meer is, maar een fragiele constructie onder druk’, zegtYoeri Albrecht, directeur van De Balie. 

Wij vinden het tentoonstellen van dit soort ‘oorlogstrofeeën’ géén goede zaak en grenzen aan oorlogspropaganda. 
Nota bene in het hart van Amsterdam zal dit tot vele uiteenlopende reacties leiden. 
Vooral zal het gezien worden als een oproep tot het leveren van meer en nog zwaardere wapens als enige oplossing om de oorlog in Oekraïne te beslechten. 
Maar zo komt beëindiging van deze oorlog niet dichterbij: bij de leverantie van F-16’s wordt al gesproken over nog een jaar oorlog. 

Met vele duizenden slachtoffers tot gevolg.

Als vredesorganisatie sluiten wij ons aan bij de oproep van onze moederorganisatie IPPNW: 
• Staakt-het-vuren onmiddellijk;
• Trek alle binnenvallende troepen onmiddellijk terug;
• Laten alle partijen zich onthouden van alle maatregelen die leiden tot verdere escalatie van de oorlog;
• Laten alle kernwapenstaten afstand doen van het gebruik van kernwapens;
• Begin serieuze onderhandelingen over een vreedzame oplossing van het conflict in Oekraïne.
Hoe moeilijk ook, daarvoor moeten alle diplomatieke middelen worden ingezet. Het is de enige weg naar vrede.

U kunt ons geluid actief steunen meteen donatie (https://www.nvmp.org/doneren/)

Terug keer kolonisten

ISRAËL GEEFT JOODSE KOLONISTEN TOESTEMMING OM TERUG TE KEREN NAAR VIER VERLATEN NEDERZETTINGEN OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER.
Uit een artikel in de Volkskrant van 23 maart door Sacha Kester

Het is voor Joodse kolonisten sinds deze week weer mogelijk om terug te keren naar vier verlaten nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever: het Israëlische parlement heeft dinsdag een wet uit 2005 ingetrokken die opdracht gaf om deze te evacueren.
De kans is klein dat de regering direct vergunningen verleent om hier daadwerkelijk nieuwe woningen te bouwen, maar de actie is voor kolonisten van groot symbolisch belang: de wetswijziging geeft hen munitie voor het pleidooi om verwoeste nederzettingen weer op te bouwen. De stap is scherp veroordeeld door de Europese Unie, de Palestijnse Autoriteit, en de Verenigde Staten.

De Westelijke Jordaanoever werd tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 door Israël op Jordanië veroverd en is sindsdien bezet. Israël stelt zelf dat het historische rechten heeft op dit gebied, dat het Judea en Samaria noemt, omdat het duizenden jaren geleden al door Joden werd bewoond. Met de internationale gemeenschap en de Palestijnen is echter afgesproken dat de Westelijke Jordaanoever in principe het hart gaat vormen van een toekomstige Palestijnse staat.
Israëlische kolonisten grijpen deze mogelijkheid aan en vallen al jaren Palestijnse dorpen aan, maar eind februari trokken ze uit wraak voor een moordaanslag met honderden tegelijk door Hawara. ‘Ik hoef geen horrorfilms meer te kijken. Wat je daarin ziet, gebeurt hier echt.’

Lees het hele artikel in de Volkskrant of in het archief

Stop de Oorlog in OekraïneEén jaar oorlog: kom naar ons protest op het Museumplein! In Amsterdam

VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023 VAN 15:00 – 16:00

Op vrijdagmiddag 24 februari protesteren we als Stop de Oorlog Amsterdam voor het Russisch Handelsagentschap op het Museumplein. Op die dag is het een jaar geleden dat de Russische legers Oekraïne binnenvielen.
Intussen zijn we meer dan 200.000 doden verder. Het front in Oekraïne ligt min of meer vast in een loopgravensituatie vergelijkbaar met de Eerste Wereldoorlog. Elke week sterven honderden tot duizenden mensen.

Met sprekers, dichters en muziek protesteren we tegen het voortduren van de oorlog. Ook zullen we bloemen leggen ter ere van de slachtoffers aan beide kanten. We zullen ze herdenken met twee minuten stilte.

Voor het Russisch Handelsagentschap protesteren we nu al een jaar lang elke week tegen de oorlog. Sinds de start van de oorlog wordt dit het 52e protest op deze plek. Het initiatief ‘Stop de oorlog Amsterdam’ is kort na de Russische inval opgericht en bestaat uit 13 lokale organisaties en partijen.
We hebben ons verenigd onder drie leuzen:

• Stop de oorlog!
• Russische troepen weg uit Oekraïne
• Europa kernwapenvrijSinds de oprichting hebben we elke maandagavond een vredesactie gehouden. Rode draad daarin is dat oorlog niet het middel is om problemen op te lossen. Het verheerlijken van nationalisme, militarisme en stoere mannelijkheid is deel van het probleem en staat een oplossing in de weg.

We demonstreren zoveel mogelijk samen met mensen van alle nationaliteiten, inclusief Oekraïners, Belarussen en Russen. Het ‘cancelen’ van Russische cultuur, alle inwoners van Rusland 
verantwoordelijk houden voor de daden van hun meedogenloze leiders en te spreken van een ‘autoritaire Russische volksziel’, zijn manieren om de inwoners van Rusland te ontmenselijken en daarmee de bron voor nieuwe conflicten.

Uit de oprichtingsverklaring van Stop de Oorlog Amsterdam:
‘Net als veel Amsterdammers maken wij ons grote zorgen over het besluit  van Poetin om met het Russische leger Oekraïne binnen te vallen. Dit is een brute daad van agressie in het hart van Europa. De vele doden en gewonden, verwoeste gebouwen, mensen op de vlucht en in schuilkelders vervullen ons met afschuw. Deze oorlog moet onmiddellijk stoppen!’
‘Veel mensen maken zich ook grote zorgen over het besluit van Poetin om de nucleaire optie   open te houden. Dat plotseling een kernoorlog weer denkbaar wordt maakt veel mensen bang, ook in Nederland. Dit geeft des te meer de noodzaak aan om op zo kort mogelijke termijn tot afschaffing van kernwapens te komen, om te beginnen in Europa.’
‘Veertig jaar geleden demonstreerden ook in ons land honderdduizenden tegen de dreiging van een kernoorlog. Meer dan ooit is het nu opnieuw nodig om de straat op te gaan tegen oorlog en bewapening.’


VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023 VAN 15:00 – 16:00u Museumplein in Amsterdam

ETHIOPIE : Ruim 40 jaar machtstrijd

Door Koert Lindijer (Winnaar prijs “Journalist voor de Vrede” in 2007)

Als botten van een ver verleden steken obelisken uit de afgesleten aarde. Getuigen van verloren waarheden en ontspruitende fabels. De wonderbaarlijke obelisken bij Axum in de Ethiopische deelstaat Tigray zijn kolossale grafstenen, elk gehouwen uit één stuk graniet ten tijde van de legendarische koningin van Sheba. 

Vier eeuwen voor Christus werden hier in de hooglanden van Noord-Ethiopië de fundamenten gelegd voor de dynastieën van heersers en krijgsheren. Haile Selassie, de Leeuw van Juda, de laatste keizer in een lange lijn van 257 monarchen, stierf een halve eeuw geleden, maar nog steeds schieten als demonen de contradicties van de keizerrijken de kop op.

In Tigray woedt sinds twee jaar een van de wreedste oorlogen ter wereld, die draait om de controle over het verkruimelde land van de imperialen. Tigray wordt uitgehongerd door de regering van premier Abiy Ahmed in Addis Abeba. Dat leidde ertoe dat bijna alle zeven miljoen Tigreeërs ernstig behoefte aan voedsel hebben, zegt het Wereldvoedselprogramma (WFP). De overheid zette diensten zoals bankieren en telecommunicatie stop in Tigray en haar luchtmacht bombardeerde burgerdoelen, waaronder een ziekenhuis en een kindercrèche. Onderzoek van de VN wijst op oorlogsmisdaden, in het bijzonder door het Ethiopische leger en de strijdkrachten uit buurland Eritrea, die zich mengden in het conflict. Inmiddels is een wankel vredesakkoord gesloten.

UITZONDERLIJK 
Ethiopië is uitzonderlijk. Het was het enige keizerrijk van Afrika en de enige nooit gekoloniseerde staat. Al in de jaren tachtig als ik mijn perskaart kwam ophalen bij het Ministerie van Informatie namen ambtenaren me apart voor een bijscholingssessie. „Door onze geschiedenis, onze orthodox-christelijke cultuur en onze afzondering in de bergen onderscheiden we ons van de rest van Afrika”, onderwezen ze me dan. „Wij zijn trots op onze afkomst, op onze unieke eenheid.”

(gedeelte van het boek: Een wolkenkrabber op de Savanne)Bron: VredesMagazine 2023 nr 1
lees het hele artikel in het PDF bestand