Doelstelling

Uitgaande van humanistische beginselen werken aan informatieverspreiding en bewustmaking; stimuleren en organiseren van discussies met betrekking tot vraagstukken van oorlog en vrede.

Speerpunten van het beleid zijn daarbij onder meer:

–  aandacht voor humanistische aspecten van vredesopvoeding en vorming,

– geweldloze conflicthantering,

– samenwerking met andere vredesorganisaties bij acties, debatten en publicaties met betrekking tot maatschappelijke en politieke stellingname.

De stichting is politiek onafhankelijk.

 

De volgende zaken staan in ons beleidsplan 2015/2016:

  • Actualiteiten rondom vredesvraagstukken bespreken en onze visie in de breedste zin des woord delen met sympathisanten doormiddel van het gebruik van social media en andere bronnen;
  • Organseren van een prijsuitreiking voor journalist van de vrede ten einde onafhankelijke journalistiek te bevorderen
  • Voorbereidingen treffen voor een terugkerend vredeseducatie project om onderwijzers te inspireren op het gebied van onderwijs

Kijk voor ons jaarverslag hier:

jaarverslag-2015

Comments are closed.