Financiën

Onze organisatie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. De inkomsten uit donaties worden gebruikt om onze doelstellingen te verwezenlijken. Het resultaat van de afgelopen jaren is hieronder te vinden:
Jaarrekening 2022

Comments are closed.