Doneren

Het Humanistisch Vredesberaad is een organisatie bestaande uit uitsluitend vrijwilligers. Alle activiteiten die wij ontwikkelen kosten uiteraard geld. Het Humanistisch Vredesberaad heeft een ANBI-certificering en daarmee is uw gift bij de belastingdienst aftrekbaar. Ons Belastingnummer is RSIN 8041.11.297

Ons beloningenbeleid? De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor de taken die voortvloeien voor deze stichting.
Helpt u ons mee? Elke grote of kleine donatie is welkom!

U kunt uw donatie overmaken op:

Rekeningnummer:  IBAN: NL29 INGB 0000 0799 11

ten name van: Humanistisch Vredesberaad, Zoetermeer.

Comments are closed.