Vredes-educatie

VREDES-EDUCATIE, een van de activiteiten van het Humanistisch Vredesberaad

In 2002 werd aan kinderen de vraag gesteld wat zij het allerbelangrijkste vonden. VREDE werd unaniem als eerste genoemd.

Daar lag de basis voor ons idee om vredeseducatie mee te geven aan docenten.

Binnen de Humanistische Alliantie is ook het HVO (humanistisch vormingsonderwijs) actief.

Het Humanistisch Vredesberaad verzocht HVO-docenten om hun leerlingen in het basisonderwijs te stimuleren om hun idee over oorlog en vrede in beeld te brengen.

Het resultaat was prachtig.

In 2003 werden aldus honderden tekeningen opgehangen in de localiteit Ottone te Utrecht, tijdens het vredescongres op 21 juni, wereldhumanismedag.

In 2004 vertelde Gavriel Salomon, een bekend sociaal psycholoog die zich inzette voor vredeseducatie in Israel, ons over de toepassingen van vredeseducatie. Dit gebeurde in Felix Meritis in Amsterdam.

Begin 2005 werd een belangrijke verdere stap gezet: In het Koos Vorrink-huis in Lage Vuursche werden HVO-docenten drie dagen getraind door professionele krachten van het  burgervredeswerk “NEAG”.

Tegen zeer gereduceerd tarief leerden de docenten de fijne kneepjes van geweldloze conflicthantering, bijzondere hierop aansluitende spellen, en vooral zelf omgaan met conflicthantering.

Ook weer 3 dagdelen lang werden andere HVO-docenten en ongebonden docenten op dezelfde wijze getraind in Bunnik onder de titel “Vaardigheid in de omgang met geweldsconflicten” in 2007.

In Groningen werd in 2010 de bekende training aangevuld met praktijklessen uit Eindhoven en De Filippijnen, dit keer één dag.

Intussen werd de jaarlijkse publieksbijeenkomst van het Humanistisch Vredesberaad altijd opgeluisterd met tekening van kinderen uit de Filippijnen, een speciaal contact, en Nederlandse schoolkinderen.

Tussen 2011 en 2014 werd een internationale tekenwedstrijd georganiseerd die uiteindelijk resulteerde in een tentoonstelling in Groningen ter ere van het 25-jarig bestaan van het VN- kinderrechtenverdrag

Het project kreeg de naam “Tekenen voor Vrede”.

In 2017 zal er weer een vredeseducatie-training worden georganiseerd.

Comments are closed.