Journalist voor de Vrede

JOURNALIST VOOR DE VREDE 2020

Op 19 september a.s. wordt de prijs voor de Journalist voor de vrede uitgereikt.

Deze prijs wordt sinds 2003 uitgereikt door het Humanistisch Vredesberaad aan die journalist/ programmamaker(s)/ publicist of cartoonist, publicerend in het Nederlandse taalgebied en is opgevallen door onafhankelijke en kritische berichtgeving. Het journalistieke werk dient betrekking te hebben op internationale of nationale conflicten, oorlogsgeweld of de conflictgebieden.  Door een gedegen onderbouwde weergave van feiten, waarin ook achterliggende oorzaken en de historische context worden belicht, kan bijgedragen worden aan een afgewogen oordeel bij het publiek.  Wij menen dat hiermee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het bevorderen van een cultuur van vrede, geweldloosheid en rechtvaardigheid.


De vorige prijswinnaar Rudi, Vranckx zal op die zaterdag de prijs overhandigen aan zijn opvolg(st)er.
Op de afbeelding ontvangt Rudi Vranckx in 2018 de prijs uit handen van Sinan Can. Deze uitreiking vindt plaats op 19 september 2020 in het Stadstheater van Zoetermeer aanvang om 15:00 uur. De zaal is om 14:45 open

We zijn dan gast van het ILOZ (een samenwerking van kerken, levensovertuigingen en culturele gemeenschappen) in Zoetermeer.

Na een inleiding van de burgemeester zal Rudi Vranckx, na vertoning van  een van zijn boeiende docu’s de prijs uitreiken aan de Journalist voor de vrede 2020. Wellicht gevolgd door  interactie met de aanwezigen. Daarna is er gelegenheid om met een drankje elkaar te ontmoeten.

Het Stadstheater, Theaterplein 10 2711 EK Zoetermeer is te bereiken via het openbaar vervoer, Randstadrail station Stadhuis Zoekt u naar een andere mogelijkheden dan kunt u gebruik maken van de verwijzing:  https://stadstheater.nl/p2025/BEREIKBAARHEID.
In verband met de Corona – richtlijnen wordt van u gevraagd om u van te voren aan te melden.
Dit kan via info@humanistischvredesberaad.nl.

Ereprijs “Journalist voor de Vrede” 2016 voor SINAN CAN

26 juni 2016

Het Humanistisch Vredesberaad heeft de tweejaarlijkse ereprijs “Journalist voor de Vrede 2016“ toegekend aan SINAN CAN, documentairemaker verbonden aan de omroepvereniging BNN-VARA.

Sinan Can kon wegens verblijf buitenslands de prijs niet zelf in ontvangst nemen. Thomas Blom, regisseur en metgezel van Sinan Can bij de serie “De Arabische Storm” nam namens hem het beeldje in ontvangst dat bij deze prijs hoort. Het werd hem overhandigd door de vorige prijswinnaar, Jan Eikelboom.

De Arabische Storm / Bloedbroedersontvangst prijs

In het juryrapport staat onder meer dat Sinan Can in zijn reeks documentaires “de Arabische Storm” de hoop en teleurstellingen van velen in de Arabische wereld heeft geschilderd op een wijze die vooral oog heeft voor de situatie van mensen, en voor wat die mensen te lijden hebben onder de gebeurtenissen waarop zij zelf vaak niet of nauwelijks invloed kunnen uitoefenen.  En dat hij in de televisieserie “Bloedbroeders”, die hij maakte samen met de Armeens-Nederlandse acteur Ara Halici, het langdurige taboe aan Turkse zijde aangaande de volkerenmoord op Armeniërs doorbroken heeft.

In zijn dankwoord zei Thomas Blom onder andere over Sinan Can: Een journalist die de meest geschikte persoon is om aan een Nederlands publiek te laten zien hoe de Arabische lente tot een storm is uitgegroeid. Met het beste van twee werelden en zijn warme persoonlijkheid maakt Can snel contact met mensen. Door zijn kritische maar oprechte houding gingen deuren open en bekeek hij de verhalen vanuit verschillende perspectieven, gedreven om bij te dragen aan een rechtvaardige wereld.

vredesprijs3

 

De ereprijs voor de “Journalist voor de Vrede” wordt elke twee jaar door het Humanistisch Vredesberaad toegekend aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het Nederlandse taalgebied die door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

Journalist voor de Vrede 2016

9 juni 2016

De ereprijs voor de “Journalist voor de Vrede” wordt elke twee jaar door het Humanistisch Vredesberaad toegekend aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het Nederlandse taalgebied die door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

Definitieve lijst van genomineerde  kandidaten:

  • Jelle Brandt Corstius, maakte televisieseries over Rusland en Oekraïne. “Grensland” VPRO
  • Sinan Can, o.a. maker van de documentaire “De Arabische Storm” en mede-maker van “Bloedbroeders”, BNN-VARA
  • Lucas Destrijcker, publicatie “Woelige Kaukasus” in MO.be
  • Margalith Kleijwegt, journalistiek onderzoek over radicalisering in de klas, De Groene
  • Pieter Stockmans, onderzoeksjournalist bij MO* Magazine, co-auteur van “De Jihadkaravaan”, Noord-Afrika en het Nabije Oosten
  • Anneke Verbraeken, onderzoeksjournaliste die zich vooral bezighoudt met Franstalig Afrika, o.a.  Volkskrant, Vrij Nederland, HP/De Tijd
  • Henk Weltevreden, maakt radioprogramma’s voor de VPRO, RVU, NTR, IKON, Moslim Omroep, de Humanistische Omroep en Radio Rijnmond
  • Eddy van Wessel, fotograaf, Nabije Oosten, benadert vooral de menselijke kant van het conflict, winnaar zilveren camera 2016

Prijsuitreiking: zondag 26 juni 2016, “maghetlichtaanfestival.nl”, Tolhuistuin, Amsterdam-Noord (vlak bij het IJ), 14.45 – 16.00 u. in de IJzaal

JURYRAPPORT 2014 m.b.t. JAN EIKELBOOM

HUMANISTISCH VREDESBERAAD (HVB)

Onafhankelijke vredesorganisatie op humanistische grondslag

Groningen, 22 november 2014

JURYRAPPORT JOURNALIST VOOR DE VREDE 2014

Het Humanistisch Vredesberaad kent de tweejaarlijkse prijs “Journalist voor de Vrede” voor 2014 toe aan JAN EIKELBOOM.

Al enkele tientallen jaren brengt Jan Eikelboom in beeld en geluid verslag uit van situaties in een veelheid van gebieden die door massaal geweld geteisterd worden, waaronder Oost-Timor, Kosovo en landen als Tunesië, Egypte, Libië, Syrië en Irak, waar de hoop bestond op een Arabische lente, een lente die helaas veelal nog geen werkelijkheid werd.

Jan Eikelboom doet ons getuige zijn van de verschrikkingen van de oorlog op een wijze waarbij waarheidsvinding en het lot van de individuele mens centraal staan, en zonder te bezwijken voor de verleiding van een gesimplificeerd zwart en wit.

De eerlijke manier waarop hij, vaak in zeer gevaarlijke omstandigheden, de diverse kanten van een problematiek belicht behoedt ons voor een te gemakkelijk partij kiezen vanuit de gedachte dat één partij duidelijk slecht is en de andere dus alleen maar goed kan zijn. Vaak heeft dit tot gevolg dat hem tegenstrijdige verwensingen ten deel vallen van de kant van mensen die voor een complexe werkelijkheid minder openstaan en slechts in hun reeds vaststaande oordeel bevestigd wensen te worden.

Zo had zijn verslaggeving over de bloedige acties van Israël in de Strook van Gaza tot gevolg dat hij op het internet door sommigen werd beschuldigd van “Jodenhaat” en “Jodenhaat zaaien”, maar tegelijk uit een andere hoek het verwijt kreeg dat hij slechts “toekijkt hoe de Palestijnen worden uitgeroeid, zoals Himmler toekeek bij de vergassing van de Joden”. En zijn recente onthulling over vermoedelijke oorlogsmisdaden door Koerdische milities gepleegd in hun strijd tegen de gewelddadige ISIS heeft ook weer het voorspelbare gevolg gehad dat hij door sommigen als “ISIS-vriend” werd geëtiketteerd.

Tegenover zulke verdachtmakingen staat zeker veel erkenning. Zo kreeg hij eerder dit jaar de journalistieke prijs “De Tegel” in de categorie verslaggeving. Ondanks deze erkenning heeft hij recentelijk herhaaldelijk geventi­leerd dat de vele verwijten en bedreigingen hem wel eens doen twijfelen of hij zijn journalistieke werk nog wel wil voortzetten. Het Humanistisch Vredesberaad is van oordeel dat dit werk bijdraagt tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid, wat het criterium is voor de prijs “Journalist voor de Vrede”, en het hoopt daarbij van harte dat deze bescheiden nieuwe erkenning Jan Eikelboom enigszins zal kunnen stimuleren om de genoemde twijfel te overwinnen.

 

*** De ereprijs voor de Journalist voor de Vrede wordt eens in de twee jaar door het Humanistisch Vredesberaad toegekend aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het Nederlandse taalgebied die zich onderscheiden heeft door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving, en aldus bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

UITNODIGING

Aandacht voor Kinderrechten

en

Verkiezing Journalist voor de Vrede 2014

zaterdag 22 november 2014, 13-16 uur in de Bibliotheek
Oude Boteringestraat 18, Groningen

toegang vrij

U bent welkom bij de 25e verjaardag van het VN-kinderrechtenverdrag als wij stil staan bij het belang van de rechten en bescherming van mensen tot 18 jaar in tijden van oorlog en vrede!
Er is gekozen voor een programma in twee delen en een tentoonstelling.
Inloop vanaf 12.30 uur, locatie: jeugdafdeling en Wolters Noordhoffzaal.
U kunt natuurlijk overal bij aanwezig zijn.

Programma (tijden bij benadering):

Deel I, 13-14.30 uur, van en voor kinderen
Kinderen hebben zich dit jaar gebogen over de rechten van het kind door gezamenlijke gesprekken en creativiteit in alle vormen.
De middag start om 13 uur met de theatervoorstelling over de betekenis van kinderrechten
De titel: “Vrij!”, geeft aan dat de kinderen op een vrolijke manier gaan uitbeelden wat zij van deze rechten vinden. Ze gaan in op gevoelens rond discriminatie, gedwongen huwelijk en emoties. De begeleiding door theaterdocent Richt Bouma staat garant voor een boeiend half uurtje!

Om 13.45 uur zal een vakjury uit 20 geselecteerde ingezonden kunstwerken de 3 meest bijzondere bekronen. Ans Jolink (beeldend kunstenaar en kindercoach) zal na de prijsuitreiking ook de tentoonstelling “Tekenen voor Vrede” openen.

Deel II, 14.30-16 uur in de Wolters Noordhoffzaal is meer gericht op volwassenen
14.30 uur een presentatie van Mijntje Ten Brummelaar, orthopedagogisch onderzoekster aan de Rijksuniversiteit Groningen, getiteld:
“25 jaar kinderrechten, wat heeft het ons gebracht?”.

Zij zal vooral ingaan op de situatie van kinderen in een bedreigende omgeving zoals asielcentra of detentie, de toegepaste procedures, maar vooral hun rechten tot nu toe.

Om ongeveer 15.30 uur volgt

de prijsuitreiking aan de Journalist voor de Vrede 2014.

Uit het juryrapport zal blijken waarom uit onderstaande kandidaten iemand is gekozen voor de wisselprijs. Indien de winnaar in Nederland is op deze dag, kunt u rekenen op een persoonlijk verslag van ervaringen uit een oorlog.

De genomineerde kandidaten zijn:

Joeri Boom (Pakistan en India),

Jan Eikelboom (Syrie, Irak),

Monique van Hoogstraten (Israel, Palestina)

Sander van Hoorn (Midden-Oosten),

Judit Neurink (Irak),

Leonie van Nierop (Israël, Palestina),

Natalie Righton (Afghanistan),

Bram Vermeulen (Turkije en Afrika),

Organisatie:

samenwerking van Bibliotheek Groningen, Humanistisch Verbond Groningen en Humanistisch Vredesberaad
Informatie behalve op deze website ook op: mijneigenbibliotheek.nl of http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/groningen

Humanistisch Vredesberaad feliciteert Koert Lindijer

Koert Lindijer, die in 2007 de prijs voor “journalist voor de vrede” kreeg, toegekend door het Humanistisch Vredesberaad, is nu uitverkoren voor de Lira-prijs voor de beste buitenlandse free-lance correspondent.

Het Humanistisch Vredesberaad feliciteert hem hartelijk met dit nieuwe blijk van erkenning, en wenst hem toe dat hij nog lang inspiratie zal hebben voor zijn goede werk!

Prijs “Journalist voor de Vrede” voortaan tweejaarlijks

Het Humanistisch Vredesberaad heeft besloten de prijs “Journalist voor de Vrede” voortaan niet jaarlijks maar eens in de twee jaar toe te kennen. De strenge criteria voor deze prijs, plus het feit dat er diverse andere prijzen op het gebied van de journalistiek bestaan maken het moeilijk elk jaar een nieuwe, goed beredeneerde keuze te doen zonder in doublures te vallen.

Ook de organisatie van een toekenningsbijeenkomst zal, gezien de bescheiden achterban van het Humanistisch Vredesberaad, naar verwachting soepeler verlopen wanneer dit niet jaarlijks maar tweejaarlijks gebeurt. De voor 2013 genomineerde journalisten blijven genomineerd voor de eerstvolgende toekenning, die dus in 2014 te verwachten is.

 

Kandidaten Journalist voor de Vrede

>
vredesprijs2
Media en democratie zijn onlosmakelijk verbonden in onze westerse samenleving. In de snelle digitale informatiewereld blijft goed onderzoek naar de “werkelijke” feiten toch een basisbehoefte. We informeert ons? De blogger? de correspondent? De journalist bij de poort? De mens tussen de massa/ in het geweld? Of de overheid?Wat is/was de waarheid? Dat wat de fotograaf vastlegt?

Veel beslissingen zijn in het verleden genomen op grond van onjuiste gegevens. Soms met dramatische gevolgen. In Irak weten de mensen wat dat betekent. In een democratische rechtsstaat moeten wij daartegen protesteren. Wij allen hebben de plicht om onze leiders kritisch te volgen bij hun beleid. Goede onafhankelijke journalistiek is daarom belangrijk.

Een reden te meer om goede journalisten te waarderen. Informatie over oorlog en vrede is een van de doelstellingen van het Humanistisch Vredesberaad. Daarom kent het HVB elke twee jaar een prijs toe aan die opvalt door publicaties over conflict/gebieden in de Nederlandse taal.
Wij nodigen ook u uit om uw voorkeur voor een kandidaat aan te geven via: info@humanistischvredesberaad.nl.

Voor de in 2014 toe te kennen prijs zijn tot nu toe voorgesteld (alfabetisch):

Joeri Boom (verslagen uit Pakistan voor VN en NRC Handelsblad)
Jan Eikelboom (Syrië, Irak)
Monique van Hoogstraten (Israël/Palestina voor NOS en Trouw)
Sander van Hoorn (uit Midden-Oosten voor NOS)
Judit Neurink (Trouw)
Leonie van Nierop (Israël en Palestina voor NRC Handelsblad)
Nathalie Righton Nabije Oosten, Afghanistan (VK)
Bram Vermeulen (Turkije en grens Syrie voor VPRO, NRC, NOS)

 

 

Verkiezing “journalist voor de vrede” 2012

De winnaar van de Prijs voor de Journalist voor de Vrede 2012 is:

Gie Goris

De ereprijs voor de Journalist voor de Vrede wordt door het Humanistisch Vredesberaad toegekend aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het Nederlandse taalgebied die zich onderscheiden heeft door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving, en aldus  bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

Volgens het jury rapport ontvangt hij de prijs wegens zijn niet aflatende inzet voor de onderdrukten waar ook ter wereld, waarbij hij ons met een scherp oog, met veel rechtvaardigheidsgevoel en met een kritische pen informeert ons over situaties in gebieden waar mensen in het gedrang dreigen te komen.

Het blad waaraan hij al jaren leiding geeft speelt een toonaangevende rol in het zichtbaar maken van de gevolgen die de mondialisering heeft voor de minder bedeelden in onze wereld.

Gie ontving de prijs uit handen van de winnares van vorig jaar: Nicole LeFever

Meer weten over onze prijswinnaar? Klik dan op: http://www.mo.be/