JURYRAPPORT 2014 m.b.t. JAN EIKELBOOM

HUMANISTISCH VREDESBERAAD (HVB)

Onafhankelijke vredesorganisatie op humanistische grondslag

Groningen, 22 november 2014

JURYRAPPORT JOURNALIST VOOR DE VREDE 2014

Het Humanistisch Vredesberaad kent de tweejaarlijkse prijs “Journalist voor de Vrede” voor 2014 toe aan JAN EIKELBOOM.

Al enkele tientallen jaren brengt Jan Eikelboom in beeld en geluid verslag uit van situaties in een veelheid van gebieden die door massaal geweld geteisterd worden, waaronder Oost-Timor, Kosovo en landen als Tunesië, Egypte, Libië, Syrië en Irak, waar de hoop bestond op een Arabische lente, een lente die helaas veelal nog geen werkelijkheid werd.

Jan Eikelboom doet ons getuige zijn van de verschrikkingen van de oorlog op een wijze waarbij waarheidsvinding en het lot van de individuele mens centraal staan, en zonder te bezwijken voor de verleiding van een gesimplificeerd zwart en wit.

De eerlijke manier waarop hij, vaak in zeer gevaarlijke omstandigheden, de diverse kanten van een problematiek belicht behoedt ons voor een te gemakkelijk partij kiezen vanuit de gedachte dat één partij duidelijk slecht is en de andere dus alleen maar goed kan zijn. Vaak heeft dit tot gevolg dat hem tegenstrijdige verwensingen ten deel vallen van de kant van mensen die voor een complexe werkelijkheid minder openstaan en slechts in hun reeds vaststaande oordeel bevestigd wensen te worden.

Zo had zijn verslaggeving over de bloedige acties van Israël in de Strook van Gaza tot gevolg dat hij op het internet door sommigen werd beschuldigd van “Jodenhaat” en “Jodenhaat zaaien”, maar tegelijk uit een andere hoek het verwijt kreeg dat hij slechts “toekijkt hoe de Palestijnen worden uitgeroeid, zoals Himmler toekeek bij de vergassing van de Joden”. En zijn recente onthulling over vermoedelijke oorlogsmisdaden door Koerdische milities gepleegd in hun strijd tegen de gewelddadige ISIS heeft ook weer het voorspelbare gevolg gehad dat hij door sommigen als “ISIS-vriend” werd geëtiketteerd.

Tegenover zulke verdachtmakingen staat zeker veel erkenning. Zo kreeg hij eerder dit jaar de journalistieke prijs “De Tegel” in de categorie verslaggeving. Ondanks deze erkenning heeft hij recentelijk herhaaldelijk geventi­leerd dat de vele verwijten en bedreigingen hem wel eens doen twijfelen of hij zijn journalistieke werk nog wel wil voortzetten. Het Humanistisch Vredesberaad is van oordeel dat dit werk bijdraagt tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid, wat het criterium is voor de prijs “Journalist voor de Vrede”, en het hoopt daarbij van harte dat deze bescheiden nieuwe erkenning Jan Eikelboom enigszins zal kunnen stimuleren om de genoemde twijfel te overwinnen.

 

*** De ereprijs voor de Journalist voor de Vrede wordt eens in de twee jaar door het Humanistisch Vredesberaad toegekend aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het Nederlandse taalgebied die zich onderscheiden heeft door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving, en aldus bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

Comments are closed.