Prijs “Journalist voor de Vrede” voortaan tweejaarlijks

Het Humanistisch Vredesberaad heeft besloten de prijs “Journalist voor de Vrede” voortaan niet jaarlijks maar eens in de twee jaar toe te kennen. De strenge criteria voor deze prijs, plus het feit dat er diverse andere prijzen op het gebied van de journalistiek bestaan maken het moeilijk elk jaar een nieuwe, goed beredeneerde keuze te doen zonder in doublures te vallen.

Ook de organisatie van een toekenningsbijeenkomst zal, gezien de bescheiden achterban van het Humanistisch Vredesberaad, naar verwachting soepeler verlopen wanneer dit niet jaarlijks maar tweejaarlijks gebeurt. De voor 2013 genomineerde journalisten blijven genomineerd voor de eerstvolgende toekenning, die dus in 2014 te verwachten is.

 

Comments are closed.