Nieuwe escalatie Kashmir conflict

STOP DE OORLOG!

Oorlog is afschuwelijk. Vooral omdat zelden de politieke elite die tot zo’n oorlog besluit er door geraakt wordt, maar altijd de gewone mensen in het land. Zij lijden onder de agressie en het geweld van hun machthebbers. Dat er nu weer een oorlog is in Europa omdat Rusland een ongekend brutale aanval op Oekraïne doet is verschrikkelijk. Poetin kiest nu eenzijdig voor een militaire aanval, een grove schending van het internationaal recht. De berichten over slachtoffers en vluchtelingen nemen toe.

De inzet moet nu gericht zijn op de-escalatie en een wapenstilstand. De zogenaamde Minsk akkoorden, die een diplomatieke oplossing bevatten voor dit conflict, zouden van beide kanten uitgevoerd moeten worden. Door effectieve sancties moet Poetin, en de superrijke kliek om hem heen, aangepakt worden. We moeten werken aan een politieke oplossing.

Wij zeggen daarom: Stop de oorlog!

Kom ook in actie. Op zaterdag 5 maart om 13:00 uur in Den Haag. De stad van vrede en recht.

IK BEN ERBIJ!

NVMP: ‘Grote zorgen over nucleaire dreiging’

Mocht het echt zover komen dat er nucleaire wapens worden ingezet door Rusland in de strijd om Oekraïne, dan is daar geen enkel medisch antwoord op. Dat stelt Peter Buijs, voorzitter van NVMP Artsen voor vrede, in reactie op de opdracht van de Russische president Poetin om nucleaire ‘afschrikkingsmiddelen’ op scherp te zetten. naar het bericht uit medischcontact; Zie ook het persbericht van de NVMP

Verwoestende effecten

Volgens Buijs is het effect van één enkele kernbom al groter dan van de ontploffing van de kernreactor in Tsjernobyl of die in Fukushima. Buijs: ‘Die ontploffingen zijn eigenlijk kinderspel vergeleken bij een kernbom. Je hoeft je weinig illusies te maken van de verwoestende medische en humanitaire effecten van een kernbom op korte, middellange en lange termijn. Dat zijn de lessen van Hiroshima en Nagasaki. Voor medici is geen substantiële vorm van hulp aan slachtoffers mogelijk. Hulpverleners ter plekke zijn dood of gewond en andere kunnen er niet naartoe, vanwege de radioactiviteit en omdat de infrastructuur is weggevaagd. Mocht er een regionaal nucleair conflict uitbreken, dan blijven de effecten niet alleen lokaal. Naast tientallen miljoenen directe slachtoffers, vallen er 1 tot 2 miljard hongerdoden, doordat er zoveel troep in de atmosfeer komt dat het zonlicht de aarde minder goed bereikt en op grote schaal misoogsten zullen ontstaan. Beseft Poetin dat het effect van een kernbom op Oekraïne direct terug kan slaan op zijn eigen land? Er ontstaat een radioactieve wolk die naar het oosten kan waaien. Of naar het westen. En als het leidt tot een internationale kernoorlog, als het “all out” gaat, dan wordt de wereld onleefbaar en is het einde oefening voor de hele mensheid.’

Kernwapens de wereld uit

Voor artsen wereldwijd ligt er wat Buijs betreft een rol om zoveel mogelijk te wijzen op de medische effecten van een kernbom. Buijs: ‘Ook moeten wij als medisch professionals doorgaan met pleiten voor de enige fundamentele preventie: alle kernwapens de wereld uit. Op dit moment zijn er nog zo’n 14 duizend kernbommen, 15 procent van het aantal dat er rond 1985 bestond – maar nog ruim voldoende om de wereld vele malen te vernietigen. Een wrang aspect is dat er over die resterende kernwapens wordt gezegd dat ze bedoeld zijn om oorlog te voorkomen. Maar nu lijkt het omgekeerde effect op te treden: Poetin gebruikt de dreiging ervan om ongestoord oorlog te kunnen voeren. Dat dient ten strengste afgekeurd te worden. Alle artsenorganisaties zouden moeten aandringen op een acuut staakt het vuren, om verder medisch-humanitair leed te voorkomen.’

zie het persbericht van de NVMP

JOURNALIST VOOR DE VREDE 2022

Wij zoeken DE NIEUWE JOURNALIST VOOR DE VREDE 2022

Noem ons uw kandidaat!

Transparante informatie over (dreigende) oorlog en vredeWie vindt dat niet belangrijk? Burgers hebben recht op onafhankelijke, open en transparante informatie over oorzaak, voorkomen en bestrijden van geweldsconflicten in de wereld.
Media, reclame en opiniepeilingen hebben steeds meer invloed op de samenleving.

Het Humanistisch Vredesberaad volgt de informatiestromen voor burgers kritisch en vinden dat goede onafhankelijke journalisten en bronnen gewaardeerd moeten worden. De geuzentitel voor waarheidsvinding, het menselijke verhaal zonder opsmuk over oorlog en vrede in de Nederlandse taal, waaraan iedereen kan meedoen is een belangrijk onderdeel daarvan. Wij noemen hen sinds 2003 (wereld humanismedag) journalisten voor de vrede
Het betekent dus niet dat het vredesactivisten zijn!
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat onder andere: armoede, horizontale ongelijkheid, etnische conflicten, religieuze geschillen en een slecht bestuur aanjagers voor gewelddadige conflicten kunnen zijn. Voor een goed bestuur en onderling begrip tussen burgers is onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige, informatie nodig.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat onder andere: armoede, horizontale ongelijkheid, etnische conflicten, religieuze geschillen en een slecht bestuur aanjagers voor gewelddadige conflicten kunnen zijn. Voor een goed bestuur en onderling begrip tussen burgers is onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige, informatie nodig.Het Humanistisch Vredesberaad doet een beroep op u, humanisten, om ons te helpen de journalist voor de vrede 2021-2022 te kiezen.
U leest, luistert of kijkt waarschijnlijk vaak naar media om uw mening te vormen met de bekende maatstaf als rede en humanistische reserve. Stel uw kandidaat aan ons voor, wellicht ontvangt zij of hij de wisselprijs in 2022 in september.

Tot 1 augustus  2022 kunt u kandidaten voordragen. Stuur een gemotiveerde nominatie naar: info@humanistischvredesberaad.nl  of  
Postbus 235, 2300AE Leiden of  06 47 13 92 47

Profielschets: 
Actief in de jaren 2021 en 2022 als journalist, publicist, programmamaker, cartoonist of redactie 
En een wezenlijke (Nederlandstalige) bijdrage levert aan het bevorderen van vredescultuur 
Meer informatie vind u op onze website: www.humanistischvredesberaad.nl

Oekraïne crisis en West Europa

De-escaleren, geen wapens naar Oekraïne.
Naar het artikel uit stopwapenhandel.org van Martin Broek & Wendela de Vries.

Rond de crisis in de Oekraïne hangt een kille oorlogssfeer. Gesprekken tussen Russische en Amerikaanse diplomaten leiden tot niets, want beiden partijen weigeren te bewegen en leggen de schuld bij de ander. Over het algemeen wijzen westerse waarnemers naar Rusland als enige oorzaak van de spanningen. De Amerikaanse hoogleraar geschiedenis Michael Kimmage merkt in Foreign Affairs op dat “de NAVO lijdt aan een ernstige ontwerpfout: ze reikt te diep in de ketel van Oost-Europese geopolitiek en is te groot, te ongedefinieerd en te provocerend voor haar eigen goed.” Dit soort westerse zelfreflectie is zeldzaam.

Stap-voor-stap de NAVO in

In 2018 werd de Oekraïne toegevoegd aan het lijstje aspirant-NAVO-leden. En al jaren zijn de NAVO-landen de Oekraïense strijdkrachten aan het bewapenen. Vooral de Verenigde Staten heeft een fors wapenprogramma voor Kiev. Sinds 2014 leverde de VS militaire ondersteuning aan Oekraïne voor meer dan $ 5,42-lid Canada is sterk betrokken bij de bewapeningsprogramma’s, en ontwikkelt onder meer plannen om een munitiefabriek in de Oekraïne te bouwen. De EU heeft een structurele bewapeningsrelatie met Oekraïne en liet in het Associatieverdrag van 2014 vastleggen dat “Oekraïne en het Europees Defensieagentschap (EDA) nauwe contacten zullen leggen om de verbetering van de militaire capaciteit, met inbegrip van technologische kwesties, te bespreken.”

Oekraïne beschermenDe Oekraïne vraagt het westen op dit moment om extra wapens. Voor Europa is dit een testcase voor zijn wapenexportbeleid, dat bepaald dat geen wapens mogen worden geleverd aan crisisgebieden en landen in conflict. In criterium 3 van de EU Gemeenschappelijk Standpunt wapenexport staat dat: “De lidstaten een uitvoervergunning weigeren voor militaire technologie of uitrusting die gewapende conflicten zou uitlokken of verlengen of bestaande spanningen of conflicten in het land van eindbestemming zou verergeren.” Dit criterium wordt door EU-landen regelmatig toegepast (en ook regelmatig geschonden) bij wapenexport naar landen in conflict. Maar niet vaak was Europa zo nauw betrokken. Geldt ook nu het EU wapenexportbeleid. Een oorlog is zelden beter te rechtvaardigen dan in geval van zelfverdediging tegen een agressor. Men moet met sterke argumenten komen om wapens te weigeren aan het slachtoffer van agressie. Maar wat extra wapenleveranties gaan geen beslissende bijdrage leveren om het Oekraïense leger op gelijke voet met het Russische leger te brengen. Wapenleveringen hebben nu alleen symbolische waarde. Ze bemoedigen de Oekraïne, maar ze verkleinen de kans op een diplomatieke oplossing, en vergroten het risico op escalatie.

Diplomatiek DuitslandDe nieuwe Duitse regering heeft dit begrepen. In een interview met de Sächsische Zeitung zei de nieuwe Groene minister van Buitenlandse Zaken Anette Baerbock: “Ik denk niet dat het realistisch is om de militaire onevenwichtigheid met dergelijke leveranties te keren. De beste bescherming is dat er geen verdere agressie zal zijn.” Bovendien “hebben wapenleveringen de neiging bij te dragen aan escalatie en zouden ons de mogelijkheid ontnemen om in dialoog te gaan en te bemiddelen met Rusland”, zei Stefan Meister van de Duitse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen. IJzervreters van de NAVO roepen Duitsland op ‘zijn militaire verantwoordelijkheid te nemen’, maar Duitsland neemt zijn veiligheidsverantwoordelijkheid. Beweren dat veiligheid alleen met militaire middelen bereikt kan worden is kortzichtig en gevaarlijk. Lees het hele artikel in het PDF bestand

Crisis in Oekraïne

Stop het wapengekletter boven Oekraïne en onderhandel over duurzame vrede.

Schreef  Yurii Sheliazhenko, vredesactivist uit Oekraïne op 11 januari 2022.

De escalatie naar een grote oorlog in Oekraïne is onnodig, en zowel het Westen als het Oosten delen een gelijke verantwoordelijkheid om deze te vermijden. Als wereldleiders er niet in slagen om te goeder trouw duurzame vrede te onderhandelen in plaats van het spel de schuld te geven en gewelddadige regeling van hun machtsconflict op het lokale slagveld in Oekraïne, zullen ze op geweldloze wijze verantwoordelijk worden gehouden door de mensen van de aarde.

Deze dagen blijven de grote geopolitieke spelers de onafhankelijkheid, democratie, mensenrechten en veiligheid van de mensen in Oekraïne ondermijnen, waardoor de internationale vrede in strijd met het VN-Handvest wordt geschonden.

Het sabelgekletter in en boven Oekraïne moet worden gestopt, en de strijdkrachten van Rusland en de VS/NAVO moeten worden teruggetrokken. Er moet een internationaal moratorium worden ingesteld op wapenleveringen aan Oekraïne en het door Rusland gecontroleerde Donbass en de Krim. Er is geen “rechtvaardige oorlog” of “rechterkant”; militaristen en rechtse partijen aan alle kanten provoceren escalatie van geweld in een wanhopige poging om “verdeel en heers” en hun verouderde oorlogsmachine te behouden wanneer deze meer en meer achterhaald wordt na universele inzet voor duurzame ontwikkeling, vredescultuur, geweldloos mondiaal bestuur, economische en sociale cohesie van alle mensen op aarde.Bovenstaand schrijven in een ingekorte versie van de hartenkreet van Sheliazhenko. Zie voor zijn vertaalde boodschap hier.

Palestijnse vluchtelingen in Libanon

Palestijnse vluchtelingen in Libanon hoeven niets te verwachten
uit de Volkskrant van 28/12-2021
Jenne Jan Holtman

Het meest opvallende aan Tawfiq is zijn T-shirt. Er staan Engelse woorden op, en als je hem vraagt wat die betekenen, schudt hij het hoofd, dat weet hij niet precies. Expect Nothing. O, zegt de 21-jarige, ‘voor mij is het gewoon een shirt dat ik aandoe naar mijn werk.’

Welkom in Burj al Barajneh, een kamp voor Palestijnse vluchtelingen aan de zuidkant van Beiroet dat er al zo lang (meer dan zeventig jaar) staat dat je gerust van een normale – zij het armoedige – woonwijk kunt spreken. Heb je de pech dat je in Libanon geboren wordt als Palestijn, dan heb je geen recht op een paspoort of een huis in eigen bezit, en loop je een verhoogde kans op chronische ziektes. Belangrijker: je hebt geen toegang tot tientallen soorten banen.

Althans: tot voor kort, want twee weken voor Kerst was er breaking news. Een besluit van de minister van Arbeid suggereerde dat Palestijnen voortaan zouden mogen werken in sectoren als de advocatuur, journalistiek, reisbranche, apotheken, machinebouw, noem maar op – eigenlijk alles waar ze al decennia voor strijden. Historisch! Verbroedering! Toch?

In Burj al Barajneh, gelegen aan de zuidkant van Beiroet, hebben ze al flink wat ministers van Arbeid zien komen en gaan. Er zijn vaker plannetjes gelanceerd waar nooit iets van terechtgekomen is. Daar kun je je maar beter tegen wapenen. Expect Nothing.

‘Het zijn lege woorden’, zegt Tawfiq. ‘Er is hier geen toekomst.’ Het is geen toeval dat de huidige minister van Arbeid, Mustafa Bayram, deze baan pas sinds september heeft. In het kamp kunnen ze je haarfijn uitleggen dat iedere nieuwe minister in zijn eerste decembermaand de arbeidsmarkt doorlicht en vervolgens zegt: het staat bedrijven vrij Palestijnen aan te nemen. Hoera! Tussen haakjes: alleen wanneer ze geen Libanezen kunnen vinden. De minister zegt er doorgaans niet bij dat de machtige werkgeversbonden (lidmaatschap voorbehouden aan paspoorthouders) voor het gros van de banen iedere versoepeling tegenhouden.

Gelijk maar bellen met Trad Hamadeh (72), een van de eerste ministers die ooit het nieuws haalde met dit spelletje raad-het-addertje-onder-het-gras. Hij deed dat vijftien jaar geleden, naar eigen zeggen kort nadat hem de oren waren gewassen tijdens een congres in Den Haag over de rechten van de naar schatting 200 duizend Palestijnen. Mislukt? Nee hoor. ‘Het probleem is niet dat ze geen rechten hebben, het probleem is dat er niet genoeg banen zijn.’

Zeg dat maar tegen Tawfiq, die tot twee maanden geleden nog twijfelde wat hij zou doen: vertrekken naar het westen, of toch maar iets nieuws proberen in Burj al Barajneh. Met geleend geld kocht hij een tuktuk met een grote laadbak. Soms brengt hij wasmiddel rond of oud ijzer. Met twintig kilometer per uur snort het ding door de smalle straatjes, van boven bedekt met een spaghetti van stroomdraden. Opent iemand een nieuw winkeltje, dan moet er een liaan worden opengesneden en verlengd – een secuur klusje waar jaarlijks doden bij vallen. Lees verder


Lees het hele artikel in de Volskrant

Digitale surveillance vormt mondiale dreiging

De afgelopen jaren zette Israël een breed digitaal systeem op om Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever permanent te kunnen surveilleren. Uit een onderzoek gebaseerd op getuigenissen van Israëlische ex-soldaten aan de NGO ‘Breaking the Silence’ blijkt dat het vergaande surveillancebeleid, geïnitieerd door het Israëlisch leger in 2016, gezichtsherkenning integreert in een voortdurend groeiend netwerk van camera’s, sensoren en smartphones. Een belangrijk nieuw onderdeel van dit systeem is een gezichtsherkenningsapplicatie, genaamd ‘Blue Wolf’.

Elke Palestijn vormt doelwit

Blue Wolf vergelijkt de gezichten van Palestijnen met een uitgebreide foto-databank. Het programma hanteert een kleurcode om aan te duiden of een individu tegengehouden, gearresteerd of met rust gelaten moet worden.

De Blue Wolf-databank is de minder omstandige versie van de zeer uitgebreide ‘Wolf Pack’-databank die profielen bevat van vrijwel elke Palestijn op de Westelijke Jordaanoever, inclusief foto, familiegeschiedenis, opleiding en een veiligheidsclassificatie voor elke persoon. Maar terwijl Wolf Pack alleen toegankelijk is via beveiligde desktopcomputers, is Blue Wolf een gebruiksvriendelijke smartphone-applicatie.

In Hebron, een stad in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever waar ook een fanatieke kleine enclave joodse kolonisten woont, installeerde Israël aan de checkpoints camera’s die gezichten scannen zodat Palestijnen geïdentificeerd kunnen worden nog voor ze een identiteitsbewijs voorleggen.

Daarnaast houdt een uitgebreid en gesloten cameranetwerk, genaamd ‘Hebron Smart City’, de Palestijnse bewoners van de oude stad permanent en in realtime in de gaten. Volgens de ex-soldaten die spraken met Breaking The Silence kunnen sommige camera’s zelfs in de huizen van particulieren kijken.

Gezichtsherkenning

In 2019 investeerde Microsoft in ‘AnyVision’, een Israëlische start-up die samen met het Israëlisch leger (IDF) werkte aan de uitbouw van een smart camera-netwerk dat gebruik maakt van gezichtsherkenningstechnologie. In hetzelfde jaar introduceerde het IDF gezichtsherkenningstechnologie (ontwikkeld door AnyVision) aan de grote checkpoints tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever.

Het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie is zeer controversieel. Discussies over en bezwaren tegen digitale gezichtsherkenning focussen voornamelijk op privacy-kwesties, maar de bestaande systemen zouden ook een zeer uiteenlopende graad van nauwkeurigheid vertonen. Gevallen van verkeerde identificatie kunnen uiteraard ernstige gevolgen hebben.
Dit artikel verscheen eerder op www.vrede.be of lees vanaf de site het hele artikel

Voortgaande strijd in Ethiopië

Nemen Tigrese rebellen Addis Abeba in?

Vijf vragen over de strijd in Ethiopië, naar een artikel van Koert Lindijer (5 nov 2021 NRC)

Er heerst paniek in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Groepen snel gerekruteerde burgers vertrekken naar het front op 250 kilometer ten noorden van de stad, om te vechten tegen de oprukkende rebellen van het Tigrese Volksbevijdingsfront (TPLF). De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft iedere inwoner opgeroepen zijn woonwijk te verdedigen met eigen wapens.

Een jaar na het begin van de burgeroorlog in de noordelijke deelstaat Tigray, waarbij duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen ontheemd zijn geraakt, nadert het conflict Addis Abeba. Oprukkende rebellen uit Tigray hebben vorige week een cruciale overwinning geboekt door de strategisch gelegen steden Dessie en Kombolcha in de deelstaat Amhara in te nemen. Ook hebben ze een alliantie gesloten met een andere gewapende groep

1 Wat is de oorsprong van het conflict?
Met de verkiezing in 2018 van premier Abiy Ahmed door de toenmalige regeringspartij het Ethiopische Revolutionaire Democratische Volksfront (EPRDF) kwam een einde aan de dominante positie van de Tigreeërs in de nationale politiek van Ethiopië. Abiy ontsloeg Tigreeërs in het leger en het staatsapparaat en ontmantelde hun bedrijven. Veel prominente Tigreeërs trokken zich terug in hun deelstaat en zonnen op wraak. Zij willen de invloed in de politiek terug, alsmede de economie die werd opgebouwd nadat het TPLF in 1991 Addis Abeba innam. In juni boekte het TPLF een spectaculaire zege in Tigray, waarbij het regeringsleger in de deelstaat op de vlucht sloeg.

2 Kan Addis Abeba vallen, en moet Abiy vluchten?
Sommige rebellenleiders hebben aangegeven de hoofdstad te willen innemen. Maar tenzij het regeringsleger geheel ineenstort, is dat op korte termijn niet waarschijnlijk. Vermoedelijk willen de rebellen de aanvoer naar de hoofdstad vanuit buurland Djibouti afknijpen om Abiy Ahmed tot aftreden te dwingen. Als ze nu iets oostwaarts trekken kunnen ze de hoofdweg naar de havenstad in Djibouti afsluiten en het bewind langzaam wurgen. Abiy heeft gezworen de hoofdstad niet te zullen ontvluchten. Maar als het tij niet snel wordt gekeerd, ligt die mogelijkheid wel in het verschiet
De kans bestaat dat de eenheidsstaat Ethiopië verkruimelt, een ontwikkeling die al aan de gang is in buurland Somalië en na de staatsgreep van vorige

3 Waar is het Ethiopische leger gebleven?
Onder de regimes vóór Abiy Ahmed had Ethiopië een van de sterkste legers van Afrika. Het wist alle plaatselijke opstandjes te onderdrukken en speelde een gewaardeerde rol bij vredesmachten in bijvoorbeeld Somalië en Soedan.

Maar met het wegzuiveren van Tigrese commandanten en generaals door Abiy Ahmed werd het hart uit de strijdkrachten weggerukt. Het leger is gedemoraliseerd en heeft een zwakke organisatie. Na de zege van het TPLF in Tigray lijkt de ruggengraat van de strijdkrachten gebroken. Tienduizenden soldaten werden krijgsgevangene gemaakt. Een massale rekrutering van burgers en milities door Abiy Ahmed heeft het leger zijn slagkracht niet terugbezorgd.
Door de grootschalige misdaden tegen burgers door het regeringsleger en het geallieerde leger uit Eritrea schaarde de Tigrese bevolking zich achter het TPLF. Deze gemotiveerde strijders maaien de regeringssoldaten vanuit hun posities in de bergen neer.

 

4 Kan Eritrea Abiy Ahmed nog helpen?
De Eritrese leider Issaias Afewerki is de sterkste bondgenoot van Abiy Ahmed. Hij heeft oude vetes met het TPLF en is altijd een fervent tegenstander geweest van het etnische federalisme, zoals onder het TPLF ingevoerd in Ethiopië.
Hij greep de ruzie tussen Abiy Ahmed en de Tigreeërs aan om zijn leger Tigray te laten binnenvallen. Die invasie liep uit op een strafexpeditie waarbij de Eritrese soldaten plunderden en burgers vermoordden. Deze misdaden deed de Tigreeërs juist massaal achter het TPLF scharen.
Eritrese soldaten beschermen het westen van Tigray, aan de grens met Soedan, tegen het TPLF. Het dilemma voor Issaias is of hij zich nog dieper in het Ethiopische wespennest moet mengen om zijn bondgenoot te redden. Ethiopië is met 110 miljoen inwoners een veel gecompliceerder en etnisch explosief land dan het redelijk homogene, kleine en strak bestuurde Eritrea.

5 Betekent een zege van TPLF of Abiy een einde van de strijd?
Nee, een militaire zege zal het Ethiopische conflict alleen verergeren. Oppositie tegen Abiy Ahmed komt behalve van de Tigreeërs ook van jonge activisten onder de Oromo, de grootste bevolkingsgroep van het land waartoe Abiy zelf behoort. Zij keerden zich af van de premier omdat zij tegen de door hem nagestreefde gecentraliseerde staat zijn en willen juist meer autonomie voor Oromia. Het Oromo bevrijdingsleger (OLA) heeft een militaire alliantie gesloten met het TPLF en er zijn berichten dat ze sinds kort ook samenwerken aan het front.

Ethiopiërs raken steeds meer verdeeld langs etnische lijnen, omdat Tigreeërs gelijk worden gesteld met het TPLF. „Ik durf de staat niet meer op”, vertelde een etnische Tigreeër telefonisch. En een Ethiopiër van een andere etnische groep: „Ik laat me niet meer zien in de buurt van Tigreeërs”.

Lees hele artikel in de NRC van 05/11-2021

Kernwapenvrije wereld in Regeerakkoord

Hieronder staat een gedeelte van de brief, die door NVMP aan de heren Remkes en Koolmees is gestuurd.

Geachte heren Remkes en Koolmees,

´Dit kabinet zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld’[i]. Met deze kernboodschap hebben de nu onderhandelende partijen in 2017 parlementaire geschiedenis geschreven: nog nooit vermeldde een Regeerakkoord wat ons land wil doen aan één van de grootste bedreigingen van de mensheid: kernwapens. Die inzet – maatschappelijk en politiek breed gesteund – is door minister Blok verder uitgewerkt, gericht op totale, verifieerbare kernontwapening cf. Artikel VI vanhet vrijwel universeel getekende Non-Proliferatie-verdrag (NPV, 1970). Voor het demissionaire kabinet ‘Rutte-III’ is het doen slagen van de 10e NPV-Toetsingsconferentie, januari a.s., topprioriteit, met ons land als vicevoorzitter en als‘aanjager en bruggenbouwer’[ii]. Zo’n rol is hard nodig, wantsinds 2017 is de internationale situatie danig verslechterd. Belangrijke verdragen (INF, Iran-deal, Open Skies) zijn opgezegd en er is een nieuwe wapenwedloop tussen de VS en Rusland gaande: voor astronomische bedragen moderniseren zij hun kernwapens en ontwikkelen nieuwe[iii]. Uitvoering vanartikel VI NPV lijkt zo nogverder weg en experts achten de kans op een nucleaire catastrofe groter dan ooit[iv].

Als breed maatschappelijk beraad voor een kernwapenvrije wereld vragen wij U daarom dringend om genoemde actieve inzet te intensiveren en concretiseren,teneindewereldwijd zoveel mogelijk politieke en maatschappelijke krachten te helpen bundelen om de kernwapenstaten ertoe te brengen eindelijk hun kernontwapeningverplichtingen na te komen, conform ook uitspraken van het ICJ (1996[v]). 

Lees de hele brief

Nobelprijs voor de vrede voor onafhankelijke journalisten

uit de Volkskrant van 9 oktober 2021. Tom Vennink
Dmitri Moerarov krijgt de Nobelprijs voor de vrede samen met Maria Ressa.

De journalistiek lijdt onder de steeds zwaardere repressie van de Russische overheid, maar dankzij Novaja Gazeta kent de wereld het ware gezicht van het Kremlin. Al zes journalisten van de onderzoekskrant betaalden de hoogste prijs.
De moorden zijn het gevolg van wat het Nobelcomité omschrijft als ‘op feiten gebaseerde journalistiek’ en ‘een fundamenteel kritische houding ten opzichte van de macht’. Maar ze hebben niet geleid tot het einde van de krant, al scheelde het weinig.

Na de moord op oorlogsverslaggever Anna Politkovskaja in 2006 riep hij de redactie bijeen en wilde hij de krant opheffen. Hij vertelde zijn redactie dat geen enkel verhaal het waard is om voor te sterven, maar ze lieten het niet toe.Moeratov (59) richtte Novaja Gazeta in 1993 op met hulp van de vorige Russische winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede: Michail Gorbatsjov. De laatste leider van de Sovjet-Unie kocht met zijn prijzengeld de eerste computers voor de krant die adverteerde met de belofte: ‘Voor iedereen en zonder oriëntatie voor welke politieke partij dan ook’.

Bron de Volkskrant of lees het PSD bestand

Marije Vlaskamp in de Volkskrant van 9 oktober 2021
De onverschrokken journalist Maria Ressa kreeg vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede toegekend: ‘Het is de gevaarlijkste, dus ook beste tijd om journalist te zijn’
 Zodra ze over de schok heen was, barstte ze los in een live-uitzending op haar onafhankelijke nieuwsplatform Rappler. ‘Een wereld zonder feiten betekent een wereld zonder waarheid en zonder vertrouwen’, aldus Ressa.
 Geboren in de Filipijnse hoofdstad Manilla en opgeleid in de Verenigde Staten had ze topbanen: als correspondent voor de Amerikaanse televisiezender CNN jaagde ze op alle grote nieuwsverhalen in Zuidoost-Azië, ze legde als onderzoeksjournalist terroristische netwerken in de regio bloot en gaf leiding aan de nieuwsdienst van de Filipijnse televisiezender ABS-CBN.

Ressa werd het mikpunt van trollenlegers, die op het hoogtepunt van de online intimidatie meer dan negentig agressieve berichten per uur stuurden. Duterte schilderde Rappler af als verspreider van nepnieuws, terwijl Ressa juist uiterst kritisch is over Facebook en andere sociale media. ‘De sociale mediaplatformen die ons nu het nieuws brengen zijn zo geprogrammeerd dat ze de waarheid van ons weghouden,’ zei ze vorig jaar in een gesprek met deze krant.

Bron de Volkskrant of lees het PSD bestand