Manifest NVMP

Op 26 november 2019 organiseerde de Nederlandse artsen voor vrede (NVMP) de conferentie ‘Urgent appeal for a nuclear weapon-free world” in het Haagse Vredespaleis omdat zij zich grote zorgen maken over de onaanvaardbare risico’s van kernwapens voor de mondiale gezondheid en welzijn. Het is dus onze medische plicht om onze stem te verheffen.Onderstaande tekst is een vertalung van het manifest.

Wake up call!  Er zijn nog steeds 15.000 nucleaire wapens in de buurt – 93% Russisch of Amerikaans, tot honderden keren krachtiger dan de twee die Hiroshima en Nagasaki (1945) vernietigden, met verwoestende medisch-humanitaire gevolgen voor burgers en zonder hulp mogelijk. Ongeveer 2000 zijn klaar om binnen enkele minuten te worden gelanceerd, en kernwapenstaten hebben openlijk gedreigd om ze te gebruiken, met het risico op totale vernietiging van de mensheid – de nucleaire winter.


Wake up call!  Zelfs door een zogenaamde beperkte regionale nucleaire oorlog zullen we allemaal lijden: enorme hoeveelheden roet in de stratosfeer zullen de zon blokkeren, met enorme mislukte gewassen, enorme migratiestromen en tot twee miljard hongersterfte – de nucleaire hongersnood.
Wake up call!  Vaak zijn we dicht bij onbedoelde nucleaire aanvallen geweest door vals alarm, technisch of menselijk falen. Ontwikkelingen zoals cybercriminaliteit, moordende robots en kunstmatige intelligentie maken het nog moeilijker om een onbedoelde nucleaire lancering te stoppen of vergelding te voorkomen.

Wake up call!  Belangrijke internationale verdragen zijn in gevaar of in gevaar en een nieuwe nucleaire wapenwedloop staat voor de deur. In plaats van hun arsenalen af ​​te schaffen zoals beloofd, moderniseren en upgraden Rusland en de VS ze in hun strategieën, zelfs voor echt gebruik, door de nucleaire drempel te verlagen. en ongelijkheid. De mensheid staat dus voor een existentiële keuze: nucleaire wapens zijn er om te blijven – en dan, volgens de experts, zullen ze vroeg of laat afgaan, bedoeld of onbedoeld. Of, hoe moeilijk dat ook is, we moeten ze elimineren voordat ze ons elimineren.

Dat is de reden waarom bijna alle landen, ook de belangrijkste nucleaire mogendheden, de Non-ProliferationTreaty (NPT, 1970) ondertekenden, inclusief artikel VI, verplicht om alle nucleaire wapens te elimineren. Tot nu toe hielden de kernmachten zich echter niet aan hun beloften. We moeten dus manieren vinden om hen aan te sporen zich te ontwapenen, door de politiek, het maatschappelijk middenveld en de publieke opinie te mobiliseren, door het verbodsverdrag TPNW als een drukinstrument te ondersteunen, om de NPV-beoordelingsconferentie 2020 tot een succes te maken. En het is mogelijk; in 1985 waren er wereldwijd 70.000 kernkoppen en nu 15.000, dankzij de moed van Gorbatsjov en Reagan om te onderhandelen. Laten we die klus afmaken!

Ten slotte nemen artsen, wanneer een groot gezondheidsrisico dreigt, noodmaatregelen om ter plekke overlijden te voorkomen. Dus op korte termijn bevelen we de nucleaire machten ten sterkste aan om hun beleid t.a.v.massavernietigingswapens te heroverwegen en in te stemmen met ‘No First Use’, om de acute risico’s te minimaliseren en om de definitieve preventie te realiseren, in overeenstemming met de allereerste VN-resolutie (1946), unaniem ondersteund, ook door de VS en de Sovjetunie: Global Zero!
Het originele manifest

Comments are closed.