Spanningen in Oost en West Afrika

Oorlog in Tigray dreigt Ethiopië uit elkaar te trekken

Uit de Volkskrant van 06/08-2021

Het geweld tussen Tigrese strijders en de federale regering van Ethiopië is sinds kort overgeslagen naar de regio’s rondom Tigray. Als het land uiteenvalt, zouden de gevolgen voor de ruim 100 miljoen inwoners desastreus zijn.
MARK SCHENKEL Lees verder in de Volkskrant

De tien maanden oude oorlog om de Ethiopische regio Tigray is een nieuwe, grimmiger fase ingegaan. Een macaber schouwspel illustreerde dit afgelopen week. Na de talloze executies, gewonden door luchtaanvallen, verkrachte vrouwen en ernstig ondervoede kinderen dreven nu tientallen lijken over een grensrivier Soedan in, de lichamen opgezwollen door het water.

Verontrustend is ook dat het geweld tussen Tigrese strijders en de federale regering van Ethiopië en haar medestanders is overgeslagen naar regio’s rond Tigray. In slechts enkele weken zijn naar schatting meer dan 250 duizend mensen op de vlucht geslagen. Milities van uiteenlopende bevolkingsgroepen in Ethiopië melden zich aan de nieuwe frontlijnen, wat leidt tot vrees voor nog meer etnisch geladen gevechtsronden.

De geweldsescalatie dreigt Ethiopië ‘volledig uit elkaar te trekken’, zo luidt de denktank International Crisis Group de noodklok. De gevolgen van een uiteenvallen zouden desastreus zijn: in Ethiopië leven meer dan 100 miljoen mensen, in heel Afrika telt enkel Nigeria meer inwoners. Een implosie van Ethiopië zou bovendien een weerslag hebben op de buurlanden in de Hoorn van Afrika, een regio waar het toch al erg onrustig is. Ethiopië moet dus per se van de afgrond worden gered, aldus de Crisis Group.
Lees verder in het PDF bestand

Spanning loopt verder op in Noord Afrika

Frank Willems uit Vredeslijst

De koning van Marokko heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de feestdag van de revolutie van de koning en het volk. Mohamed VI waarschuwde degenen die complotten smeden tegen zijn koninkrijk waaronder gerekend moeten worden het Front Polisario, Algerije, Duitsland en de organisaties die het Pegasus schandaal hebben onthuld.

Het Pegasus schandaal is de onthulling dat de Marokkaanse geheime diensten met behulp van Israëlische software inbreekt in de telefoons van Marokkaanse journalisten en ook Saharawi, Algerijnen, Spanjaarden en vele anderen, waaronder zelfs de Franse president Macron. Marokko ontkent dat en heeft in Frankrijk en Duitsland rechtszaken aangespannen wegens laster. Ook de benadeelden hebben rechtszaken aangespannen.

Marokko houdt West-Sahara illegaal bezet. Voormalig Amerikaans president Trump heeft de bezetting goedgekeurd in het kader van de zogenaamde Abraham akkoorden, waarbij Marokko de betrekkingen met Israël normaliseert. Huidig president Biden heeft moeite om de illegale bezetting te erkennen als rechtmatig onder andere door tegenwerking van Duitsland. Daarom heeft koning Mohamed VI nu ruzie met Duitsland. Eerder had Mohamed ruzie gemaakt met Spanje waarbij hij migranten de gelegenheid bood tot de illegale grensovergang bij Ceuta. In zijn toespraak sprak de koning nu verzoenende woorden richting Spanje.

Het Front Polisario is al veel langer bezig met een rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie wegens de onrechtmatige toepassing van handelsverdragen tussen de EU en Marokko op het grondgebied van West-Sahara. Het Polisario is al verschillende malen in het gelijk gesteld. Begin september wordt de zoveelste uitspraak verwacht.

Ondertussen gaat de oorlog in West-Sahara verder, zij het op een laag pitje. Het Saharaans bevrijdingsfront bombardeert dagelijks de Marokkaanse verschansingen met hit & run acties. Uitbreiding ligt echter op de loer. Algerije heeft vandaag de betrekkingen met Marokko verbroken, wat een voorbode kan zijn van een militaire confrontatie.

Algerije beschuldigd Marokko van het steunen van een terroristische organisatie bij het veroorzaken van de desastreuze bosbranden. Bovendien was de Algerijnse conclusie dat de toespraak van de koning, die volgde op een eerdere toespraak waarbij op verzoenende toon Algerije werd toegesproken, geen enkel woord bleek te bevatten die tot een oplossing van de Saharaanse oorlog kan leiden.

Daar komt nog bij dat de dappere Sahraanse verzetsleidster Sultana Khaya deze dagen door Marokkaanse kolonisten met de dood wordt bedreigd. Zij woont in het bezette gebied en haar huis is al maanden  omsingeld door Marokkaanse bezettingstroepen. Zij wordt met haar familie met regelmaat mishandeld.

Comments are closed.