Nederland weigert TPNW verdrag te tekenen

Op 7 juli 2017 werd de tekst voor de TPNW in de Verenigde Naties aangenomen door 122 landen. Dat was al een ongekend hoogtepunt van een idee van enkele IPPNW-artsen in 2007, waaruit ICAN ontstond, de drijvende kracht achter de TPNW. Maar ondertekenen alleen is nog niet
voldoende om een verdrag in werking te laten treden. Daarvoor moet het door minimaal 50 landen worden geratificeerd. Na de 50ste ratificatie treedt het verdrag nu officieel in werking op 22 januari 2021. Het is dan bindend voor de staten die het al hebben geratificeerd, en al
degenen die het verdrag vervolgens ratificeren.

In Nederland wordt al jaren gebruikt voor de opslag van kernwapens, getuige deze foto uit tachtiger jaren. Over de opslag van deze kernwapens is altijd onduidelijk en vaak ontkent. De Amerikanen hadden een vrijbrief om de kernwapens van en naar Soesterberg te vliegen. Dat ligt gevoelig vanwege het risico op ongelukken en nucleaire straling.

In de overeenkomst staat dat de Amerikaanse luchtmacht zich ervan zal ‘verzekeren’ dat Amerikaans en Nederlands personeel niet blootgesteld wordt aan ‘radiologische gevaren’. De opslag van kernwapens maakte Nederland ook tot doelwit, zeggen militair historici. Een van hen: ‘Het is bekend dat op Poolse stafkaarten de opslagplaatsen van Amerikaanse kernwapens in Nederland stonden.(Uit de Volkskrant van 16/01-2021 Huib Modderkolk).

Ook nu nog zijn kernwapens in Nederland beschikbaar. Op de luchtmachtbasis Volkel liggen kenraketten, die onder de nieuwe JSF straaljagers kunnen worden gemonteerd. Ook hier heft de VS een vinger in de pap getuige: “De Amerikaanse ambassade mengde zich in 2018 in een juridisch geschil tussen Wiebes en Defensie over openbaarmaking van Nederlandse documenten en riep de Nederlandse overheid op ‘maatregelen’ te nemen om de ‘verspreiding’ van ‘bepaalde geclassificeerde documenten’ te voorkomen.”

Ondanks de overeenkomst in het regeerakkoord van deze (demissionaire) regering t.a.v. het verminderen van de kernwapen is nog geen stap gezet tot het opzeggen van het verdrag met de VS.

Comments are closed.