JOURNALIST VOOR DE VREDE 2022

Wij zoeken DE NIEUWE JOURNALIST VOOR DE VREDE 2022

Noem ons uw kandidaat!

Transparante informatie over (dreigende) oorlog en vredeWie vindt dat niet belangrijk? Burgers hebben recht op onafhankelijke, open en transparante informatie over oorzaak, voorkomen en bestrijden van geweldsconflicten in de wereld.
Media, reclame en opiniepeilingen hebben steeds meer invloed op de samenleving.

Het Humanistisch Vredesberaad volgt de informatiestromen voor burgers kritisch en vinden dat goede onafhankelijke journalisten en bronnen gewaardeerd moeten worden. De geuzentitel voor waarheidsvinding, het menselijke verhaal zonder opsmuk over oorlog en vrede in de Nederlandse taal, waaraan iedereen kan meedoen is een belangrijk onderdeel daarvan. Wij noemen hen sinds 2003 (wereld humanismedag) journalisten voor de vrede
Het betekent dus niet dat het vredesactivisten zijn!
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat onder andere: armoede, horizontale ongelijkheid, etnische conflicten, religieuze geschillen en een slecht bestuur aanjagers voor gewelddadige conflicten kunnen zijn. Voor een goed bestuur en onderling begrip tussen burgers is onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige, informatie nodig.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat onder andere: armoede, horizontale ongelijkheid, etnische conflicten, religieuze geschillen en een slecht bestuur aanjagers voor gewelddadige conflicten kunnen zijn. Voor een goed bestuur en onderling begrip tussen burgers is onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige, informatie nodig.Het Humanistisch Vredesberaad doet een beroep op u, humanisten, om ons te helpen de journalist voor de vrede 2021-2022 te kiezen.
U leest, luistert of kijkt waarschijnlijk vaak naar media om uw mening te vormen met de bekende maatstaf als rede en humanistische reserve. Stel uw kandidaat aan ons voor, wellicht ontvangt zij of hij de wisselprijs in 2022 in september.

Tot 1 augustus  2022 kunt u kandidaten voordragen. Stuur een gemotiveerde nominatie naar: info@humanistischvredesberaad.nl  of  
Postbus 235, 2300AE Leiden of  06 47 13 92 47

Profielschets: 
Actief in de jaren 2021 en 2022 als journalist, publicist, programmamaker, cartoonist of redactie 
En een wezenlijke (Nederlandstalige) bijdrage levert aan het bevorderen van vredescultuur 
Meer informatie vind u op onze website: www.humanistischvredesberaad.nl

Comments are closed.