Belemmert de dreiging met kernwapens een oplossing voor Russische agressie?

Symposium op zaterdag 14 mei, 13:00-16:00 uur,  
De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort.

OP 14 mei organiseert de NMVP  een symposium om zich te beraden op de situatie, waarin de wereld beland is door de Russische inval in Oekraïne. In korte tijd kregen we te maken met duizenden slachtoffers en miljoenen vluchtelingen: een medisch-humanitaire ramp van ongekende omvang.

Een speciaal aspect voor een vereniging als de NVMP-Artsen voor vrede, met als hoofddoel een kernwapenvrije wereld, is de Russische nucleaire dreiging. Nog nooit sinds de Cubacrisis is het woord ‘kernwapen’ zo vaak gevallen in de media als sinds Putin’s bevel om de Russische afschrikkingsmiddelen op scherp te zetten.

Vallen aan deze dreigende situatie nieuwe argumenten te ontlenen voor de juistheid en urgentie van een kernwapenvrije wereld of is dat een utopie?

Om enkele aangescherpte en nieuwe argumenten te noemen:

  • Er is een fundamenteel probleem ontstaan voor het concept van de wederzijdse geloofwaardige nucleaire afschrikking.  Nu hanteert Rusland de nucleaire dreiging om ongestoord oorlog te voeren, terwijl de rest van de wereld machteloos toekijkt.
  • We zijn overgeleverd aan de mentale gesteldheid van de leider van een kernwapenstaat als het gaat om de inzet van kernwapens.
  • Er dreigt nieuw proliferatiegevaar: Zelensky zei bij gebrek aan afdoende militaire hulp uit het Westen geen andere keus te hebben dan zelf kernwapens te ontwikkelen. Denk eveneens aan Noord-Korea of aan Wit-Rusland dat zijn ‘niet-nucleaire status’ uit de grondwet heeft geschrapt.
  • Kerncentrales in een oorlogsgebied leveren levensgevaarlijke situaties op.

Lees meer op de site van de NVMP

Comments are closed.