Vrede vanuit humanistisch perspectief

Toespraak van raadsvrouw Marjet Bos in het kader van de Vredesweek

Vrede   Rede   Redelijkheid   Medemenselijkheid    Dialoog   Verbondenheid

Beste mensen,

Bij “vrede” denk ik – vanuit mijn humanistische levensvisie – aan begrippen als rede, redelijkheid, dialoog, verbondenheid maar vooral denk ik bij vrede aan medemenselijkheid. In de humanistische levensbeschouwing is het de mens en de mens alleen die de vrede bewaakt en de vrede bewaart. Humanisten verwijzen niet naar een hogere macht of zoeken daar naar steun en kracht.

Wij leven vanuit het bewustzijn dat wij ons heil moeten zoeken bij elkaar – bij onze medemens.

Vrede is veel meer dan “geen oorlog”…

Vrede is ook sociale rechtvaardigheid en respect voor de wereld waarin wij leven.

Vrede is ook mijn hart, mijn huis en mijn land openstellen voor de ander die vlucht voor oorlog en bedreiging vanwege wie hij of zij is.

De grondslag voor vrede is voor mij het besef dat de ander – ieder ander – een mens, een medemens is.

Het is de moeite nemen om de ander in de ogen te kijken en mijzelf in die ander – van welk ras, geloof, levensovertuiging, seksuele geaardheid dan ook! – te herkennen.

Het is nieuwsgierig zijn naar “het andere” en het eigen oordeel uitstellen – misschien wel blijvend uitstellen… opdat wij met elkaar in contact en in gesprek blijven.

Het is mijn grens verleggen… daarover heen kijken en zoeken naar wat mij met die ander – mijn medemens – verbindt.

Het symbool van het internationale humanisme is dit beeld – de “Happy Human” de “gelukkige mens”.

De verbeelding van waar het in het humanisme omgaat – opdat wij gelukkige mensen kunnen zijn, zouden moeten zijn… maar ook dat wij “gelukkig menselijk zijn”…

Vrede sluiten, vrede bewaren, vrede bewaken… het is mensenwerk met oog voor de medemens!

Comments are closed.