Rudi Vranckx “Journalist voor de vrede” 2018

Het Humanistisch Vredesberaad (HVB) heeft de ereprijs “Journalist voor de Vrede“voor 2017/2018 toegekend aan RUDI VRANCKX, conflictjournalist van de VRT.

Het juryrapport zegt dat Rudi Vranckx al bijna 30 jaar met zijn reportages bijdraagt aan een cultuur van vrede en rechtvaardigheid door onvermoeibaar en met grote objectiviteit te tonen wat gewapende conflicten met mensen doen, en ook hoe mensen het vermogen kunnen ontwikkelen om de rampspoed te overleven.

De prijs is uitgereikt op zondag 9 september in een bijeenkomst in het Filmtheater Concordia te Enschede, in samenwerking met “Enschede voor Vrede”.

De prijs werd aan Rudi Vranckx uitgereikt door Sinan Can, de vorige prijswinnaar. De film “De verloren kinderen van het kalifaat” van Sinan Can werds vertoond, gevolgd door discussie.

De ereprijs voor de “Journalist voor de Vrede” wordt elke twee jaar door het Humanistisch Vredesberaad toegekend aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het Nederlandse taalgebied die door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

***

JURYRAPPORT JOURNALIST VOOR DE VREDE 2018

Het Humanistisch Vredesberaad kent de tweejaarlijkse prijs “Journalist voor de Vrede” voor 2018 toe aan RUDI VRANCKX.

Al bijna dertig jaar draagt Rudi Vranckx bij aan een cultuur van vrede en recht­vaardigheid door ons met zijn reportages een spiegel voor te houden. Onvermoeibaar en met grote objectiviteit toont hij steeds weer wat gewapende conflicten met mensen doen, hoe zwaar mensen daardoor getroffen worden, maar ook hoe mensen het vermo­gen kunnen ontwikkelen om rampspoed te overleven.

Hij omschrijft zichzelf daarbij als “een chroniqueur van mensen in tijden en plaatsen van oorlog”. En hoe gerechtvaardigd dit is wordt snel duidelijk. Uit een veelheid van conflictgebieden, van Venezuela tot Afghanistan, van Nigerië tot Mexico en van Roemenië tot Hongkong en Kongo heeft hij ons verslag gedaan op een wijze die ons dicht bij de getroffen bevolking brengt. Wat in veel gevallen niet mogelijk ge­weest zou zijn zonder grote volharding en zonder persoonlijke moed. En natuurlijk ook niet zonder een ploeg zeer toegewijde medewerkers, wat ook vermelding verdient.

Bijzondere indruk maakt de indringende wijze waarop Rudi Vranckx ons meeneemt naar gebieden waar de groepering die zichzelf tot “Islamitische Staat” uitriep enige tijd heer en meester was. In zijn recente boek “Harde Tijden” toont hij aanschouwelijk niet alleen hoe bloedig de terreur van deze groep in Libië, Syrië en Irak was, maar ook hoe veel moslims in deze landen aanvankelijk wellicht door de lokroep van IS verleid worden, maar vervolgens gaan inzien hoe vals het beroep op de islamitische godsdienst is dat deze machtsbelusten doen. En zelfs con­cluderen dat het een reli­gieuze plicht is voor moslims om I.S. te bestrijden. Omdat I.S. het beeld van de islamitische godsdienst in de hele wereld besmeurt.

Rudi Vranckx ziet zijn journalistieke werk als onderdeel van “een offensief van de waarheid”. Want hij betoogt dat de journalistiek overbodig is zonder “een zo eerlijk mogelijke zoektocht naar inzicht en dus waarheid”. Ook het Humanistisch Vredes­beraad heeft de overtuiging “Rede brengt Vrede”. En zo kunnen wij van harte de ereprijs “Journalist voor de Vrede” toekennen aan Rudi Vranckx.

 

Comments are closed.