PROTESTACTIES TEGEN DE INTERNATIONAL ARMY SHOW

OP VRIJDAG 1 EN ZONDAG 3 SEPTEMBER ORGANISEERT ENSCHEDE VOOR VREDE
PROTESTACTIES TEGEN DE INTERNATIONAL ARMY SHOW DIE VAN 1 TOT EN MET 3
SEPTEMBER GEORGANISEERD WORDT OP HET TERREIN VAN DE VOORMALIGE
VLIEGBASIS TWENTHE. DE PROTESTACTIES VINDEN OP VRIJDAG 1 SEPTEMBER VAN
10 TOT 13 UUR EN OP ZONDAG 3 SEPTEMBER VAN 11 TOT 14 UUR PLAATS BIJ DE
INGANG VAN HET EVENEMENT, VLIEGVELDWEG 345 IN ENSCHEDE.
Na twee Landmachtdagen in de Enschedese binnenstad op 11 mei 2016 en 13 mei 2017 (beide keren vlak na de datum van 10 mei dat voor Nederland de Tweede Wereldoorlog begon) beging de International Army Show op 1 september: de datum waarop de Tweede Wereldoorlog met de inval in Polen begon en die in Duitsland als Antikriegstag geldt. Het gaat om een nieuw evenement op de door Defensie afgestoten voormalig vliegbasis met honderden legervoertuigen, een militariabeurs, wargames, e en parade, eten en drinken uit een legerkeuken en voor bezoekers die er geen genoeg van kunnen krijgen overnachting in legertenten. Zie ook:
http://www.armyshow.eu/

In een tijd van oplopende spanningen met Rusland roepen dit soort PR-shows welbewust herinneringen op aan de Koude Oorlog. Ze wijzen de weg naar bewapening, hogere defensiebudgetten, troepenverplaatsingen naar de grens met Rusland. Maar dat alles brengt de vrede niet dichterbij. Ze laten de spanningen alleen maar verder oplopen, zullen
leiden tot een nieuwe wapenwedloop en vergroten de kans op het uitbreken van een oorlog die niemand wil.

Daarom organiseert Enschede voor Vrede op vrijdag en zondag een protest bij de ingang van deze show en op zaterdag 2 september van 12 tot 13 uur een wake tegen oorlog en geweld in de Enschedese binnenstad (op het “Ei van Ko”, het plein voor het Stadhuis).
www.enschedevoorvrede.nl

Comments are closed.