Protest tegen de wapenbeurs

Op 28 november  vindt in Ahoy de wapenbeurs “NIDV Exhibition Defense and Security” plaats. Wij vinden dat de wereldwijde wapenhandel moet stoppen. Er wordt heel veel geld verdiend met het zaaien van dood en verderf door de wapenindustrie.
Op deze beurs zullen ook 3 Israëlische bedrijven aanwezig zijn, te weten ELBIT Systems Ltd, Israel Aerospace Industries (IAI) en Smart-shooters
De wereldwijde Boycot Divestment Sanctions movement (BDS) is voor een wapenboycot van Israël. Om deze reden zal de BDS beweging in Nederland een demonstratie houden op donderdag 28 november a.s. bij de AHOY te Rotterdam tijdens de NIDV Exhibition Defence and Security 2019.

De voornaamste argumenten voor een wapenboycot van Israël zijn:

Israël voert een continue oorlog tegen de Palestijnse bevolking met een gemengde inzet van militairen, politie- en andere veiligheidsinstanties. Sinds april 2018 zijn alleen al in Gaza 250 Palestijnen gedood en 23.000 gewond door Israëlische scherpschutters; door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch worden deze acties scherp veroordeeld.
Israël schendt bij voortduring het luchtruim van omliggende landen en bombardeert intensief in Syrië. Dit bedreigt de – ook voor Europa noodzakelijke – stabiliteit in het Midden-Oosten.

 Israël – de enige kernmacht in de regio – frustreert ongestraft het overleg over een kernwapenvrij Midden-Oosten.

Door te vertrouwen op haar geavanceerde defensie- en veiligheidssector meent de Israëlische regering dat zij haar eigen gang kan gaan en geen enkel compromis hoeft te sluiten met de Palestijnse bevolking, de buurlanden en de bredere regio

Samenwerking met de Israëlische defensie- en veiligheidssector leidt tot een rechtvaardiging en een versterking van de in de vorige punten

DONDERDAG 28 NOV. ROTTERDAM, DEMONSTRATIE:
STOP DE WAPENHANDEL;  WAPENEMBARGO TEGEN ISRAEL
Tijd 8:00 tot 12:00
Plaats Ahoyweg 10 Rotterdam


Comments are closed.