Nieuw (kern) wapenwedloop?

Ingezonden brief NRC 30 november 2018 van Mark Akkerman

Minister Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) wijst met de beschuldigende vinger naar Rusland, dat zich niet aan het INF-verdrag met de VS zou houden. Volgens Blok heeft Rusland een „grondgelanceerd kruisvluchtwapen” ontwikkeld, wat onder het verdrag verboden is.

Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat deze schending „niet onbeantwoord kan blijven” en er mogelijk sprake zal zijn van vervolgstappen inzake wapenbeheersing. Een gevaarlijke én hypocriete insteek. Niet alleen Rusland, maar alle kernwapenstaten zijn bezig hun nucleaire arsenalen te vernieuwen, ‘beter’ inzetbare kernwapens te ontwikkelen en mogelijk kernwapengebruik een centraler onderdeel van militaire strategieën te maken.

Dit alles leidt tot een lagere drempel voor daadwerkelijke inzet. De Nederlandse regering doet hier hard aan mee door de verouderde Amerikaanse atoombommen op vliegbasis Volkel te laten vervangen door nieuwe, beter inzetbare kernwapens, het nieuwe gevechtsvliegtuig F-35 (JSF) een kernwapentaak te geven en zich tegen het internationaal kernwapenverbod te keren. Ze legt hierbij consequent de wens van een Kamermeerderheid voor het verwijderen van de Amerikaanse kernwapens en het afzien van die kernwapentaak naast zich neer.

De wereld is niet gebaat bij een nieuwe kernwapenwedloop. In plaats van enkel Rusland aan te spreken zou de regering zelf het goede voorbeeld moeten geven door concrete stappen richting nucleaire ontwapening te zetten en NAVO-bondgenoten van hetzelfde te overtuigen.

Mark Akkerman
onderzoeker bij Stop Wapenhandel

Comments are closed.