Geen bewijs voor vrediger wereld(?)

Er mag dan de afgelopen 70 jaar geen grootschalige oorlog hebben gewoed, dat biedt geen garantie voor de toekomst. De kans op een groot conflict is net zo groot als hij altijd is geweest, zegt een Amerikaanse statisticus.

COR SPEKSNUDER, uit de Volkskrant van 27 maart 2018

Steven Pinker Hoogleraar psychologie die wel gelooft dat de mens vreedzamer wordt. In het grootste deel van de wereld zijn generaties opgegroeid zonder dat ze een oorlog hebben meegemaakt. Wetenschappers vragen zich af hoe duurzaam deze periode van relatieve vrede is. Is de mensheid na de Tweede Wereldoorlog definitief een vreedzamer weg ingeslagen? Of stevenen we af op een volgende grote oorlog met tientallen miljoenen doden?

Ze wordt de ‘langdurige vrede’ genoemd: de periode na 1945 waarin de wereld, vergeleken met de decennia daarvoor, weinig grootschalige oorlogen heeft gekend. Al is oorlogsgeweld allerminst uitgebannen. De Amerikaanse computerwetenschapper Aaron Clauset (Universiteit van Colorado), die onderzoek doet naar complexe sociale en biologische systemen, wakkerde onlangs het debat aan met een publicatie in Science Advances. Hij onderwierp cijfers over oorlogen tussen 1823 en 2003 aan een statistische analyse. Zijn conclusie: uit de statistieken blijkt dat de kans op het uitbreken van een oorlog tussen staten niet meetbaar is veranderd. Er is dus geen trend richting vrede.

Lees het hele artikel

Comments are closed.