DOE MEE | VRIJDAG 1 APRIL 2016 | REFERENDUM EU-ISRAËL ASSOCIATIEVERDRAG

OP 1 APRIL 2016 ONS EIGEN REFERENDUM OVER HET EU-ISRAËL ASSOCIATIEVERDRAG.  (tekst later aangepast)

Op woensdag 6 april vond het referendum plaats over het EU-Oekraïne Associatieverdrag. Die veelbesproken gebeurtenis benutten we om de aandacht te vestigen op een ander Associatieverdrag: dat tussen de EU en Israël. Het EU-Israël Associatieverdrag kan namelijk alleen bestaan door de spelregels te negeren, die bepalen dat de deelnemers de mensenrechten respecteren. ISRAËL VOLDOET DAAR NIET AAN, EN HOORT NIET LANGER BELOOND TE WORDEN MET HANDELSVOORDELEN. OM DIE REDEN DIENT HET EU-ISRAËL ASSOCIATIEVERDRAG TE WORDEN OPGEZEGD. En aangezien de overheid hierover nooit een referendum zal organiseren, doen we dat zelf.

Om gehoord te worden is het belangrijk dat iedereen zijn stem uitbrengt, en dat we dat gelijktijdig doen.

De onderstaande tekst is door een aantal mensen verstuurd  aan Eerste- en Tweede-Kamerleden die zich bezighouden met Economische Zaken of Buitenlandse Zaken, en aan de Nederlandse Europarlementariërs.

——————————————————————————————————————–

Aan de leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement

Onderwerp: STEMVERKLARING INZAKE REFERENDUM EU-ISRAËL ASSOCIATIEVERDRAG

STEMVERKLARING

Hierbij spreek ik mij uit TEGEN het Associatieverdrag EU-Israël.

MOTIVERING

Israëls consistente en ingrijpende schending van Artikel 2 van het Associatieverdrag, waarin is vastgelegd dat

<< Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement. >>

OP GROND HIERVAN ROEP IK U OP OM HET EU-ISRAËL ASSOCIATIEVERDRAG OP DE KORTST MOGELIJKE TERMIJN OP TE ZEGGEN.

Met vriendelijke groet,

[naam, plaats]

——————————————————————————————————————–

 

Comments are closed.