75 jaar Hiroshima en Nagasaki

Wij staan stil bij 75 jaar Hiroshima en Nagasaki: u ook?

 Op 6 en 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat de atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen. Beide steden werden bijna volledig verwoest en meer dan 210.000 mensen kwamen tijdens of vlak na deze bombardementen om. Deze doden vielen niet alleen door de enorme vuurbal die vanwege de extreem hoge tempratuur alles in de buurt verdampte, maar ook door een directe overdosis aan straling, besmet water en radioactieve regenbuien. Daarnaast droeg het wegvallen van iedere vorm van gezondheidzorg bij aan het onvoorstelbare lijden. Zelfs nu, 75 jaar later, hebben nog steeds 390.000 mensen in Japan te maken met de langetermijngevolgen van deze kernbommen.

Ondanks de verschrikkelijke gevolgen van kernwapens voor mensen, dieren en het milieu zijn er op dit moment nog steeds ongeveer 14.000 kernwapens in de wereld. De meeste van deze wapens zijn vele malen krachtiger dan de bommen die in Hiroshima en Nagasaki gebruikt werden en kunnen samen de aarde meerdere keren vernietigen. Ook op vliegbasis Volkel in Noord-Brabant liggen nog steeds Amerikaanse kernwapens. 

Bovendien neemt de rol van kernwapens in het veiligheidsbeleid van de kernwapenstaten, en in die van bondgenoten zoals Nederland, de laatste jaren toe. Belangrijke ontwapeningsverdragen, zoals het INF-verdrag, worden opgezegd. Ook weigert Nederland tot nu toe het VN-Verdrag dat kernwapens verbiedt te tekenen. De spanningen lopen weer op en de kans dat kernwapens worden ingezet, bewust of per ongeluk, neemt toe. 

Mede vanwege deze toenemende dreiging is het extra belangrijk om stil te staan bij het onvoorstelbare menselijke leed dat kernwapens veroorzaken en bij wat er 75 jaar geleden in Hiroshima en Nagasaki is gebeurd. Daarom vragen samenwerkende vredesorganisaties waaronder het Humanistisch Vredesberaad aan u om hierbij stil te staan. En zich o.a. actief tegen deze wapens verzetten door ondersteuning van politieke partijen en anti-kernwapens groeperingen die zich hiervoor inzetten en/of mee te doen aan demonstraties tegen kernwapens. 

Op 6 augustus staan we met zo veel mogelijk mensen stil bij de verschrikkingen die kernwapens hebben aangericht en geven we een duidelijk signaal dat kernwapens nooit meer gebruikt mogen worden. We zullen zowel op social media als op straat in actie komen, samen met lokale groepen in tientallen gemeenten. De kraanvolgel zal hierbij centraal staan. Wil je ook meedoen op 6 augustus? Kijk dan op www.nonukes.nl/75jaar voor meer informatie. 

Bestuur Humanistisch Vredesberaad

Comments are closed.