Sprekerslijst

Deze mensen uit de achterban van het Humanistisch Vredesberaad kunnen worden benaderd met een verzoek voor een spreekbeurt.

Wanneer u een spreker wilt uitnodigen voor een bijdrage aan uw bijeenkomst, maak dan aub. gebruik van het aangegeven E mail adres.

 

Naam Onderwerp
 Martin Broek

(Wapenhandel specialist)

email: m.broek@xs4all.nl

 

 Wapenhandel Globalisering

Defensie-industrie

 Marcel Brus

(Jurist internationaal recht)

e-mail: M.M.T.A.Brus@rug.nl

 

 Internationaal recht

“Responsibility To Protect”

 Ireen Dubbel

(Hivos gender team)

e-mail: i.dubel@hivos.nl

 

Meer dan 70% van de allerarmsten in de wereld is vrouw. Hoe komt dat, en wat is daar aan te doen?

 

 Bob de Graaff

(Historicus)

e-mail: bobdegraaff@yahoo.com

Publicaties WO-II, genocide, terrorisme Geschiedenis van Indonesië, Japan, Joegoslavië (pre- en post- conflict)

 

 

 Hans Feddema

(Antropoloog, publicist)

e-mail: feddema@wish.net

 

Actualiteit van Gandhi. Wij zijn een immigratieland, hoe gaan we daarmee om en hoe bewaren we de vrede in dit land?
 Marijke Haanraadts

(Hivos)

e-mail: m.haanraadts@hivos.nl

 

Zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking
 Rein Heijne

(Stg Huis van Erasmus)

e-mail: r.heijne@hetnet.nl

 

Cultuur van vrede en geweldloosheid Het huis van Erasmus, (vredescentrum Rotterdam)
Henk vd Keur

(Sti. LAKA)

e-mail: Henk.vdkeur@antenna.nl

Journalist, onderzoeker bij laka  (www.laka.org) Documentatie & onderzoek kernenergie, verarmd uranium
 
Paul Lamp

(Taskforce Palestina)

e-mail: plamp@hetnet.nl

 

Specialisatie: Palestijnse kwestie

Burgerinitiatief sloop de muur

Rob Moerbeek

(Esperanto deskundige)

e-mail: r.moerbeek@kpnmail.nl

 

Kwestie Rawagede
Bart Petersen

(Socioloog en programmeur)

Humanistisch geluid in de samenleving Humanist en filosoof Nederlands humanisme, waarvoor kiezen wij? Humanisme in de 21e eeuw

Autonomie versus vrijheid

Jan Wijenberg

(Burgerinitiatief sloop de muur)

e-mail: jjwijenberg@gmail.com

 

Midden-Oosten problematiek, Palestijnse kwestie, Analyse recente acties Nederlandse regering in deze. Herinrichting van koninkrijk door annuleren van het Statuut

 

Wendela de Vries

(Campagne tegen de wapenhandel)

w.de.vries@stopdewapenhandel.org

 

Nederlandse wapenhandel