Agenda

ZATERDAG 22 NOVEMBER: Uitreiking prijs “Journalist voor de Vrede”

plaats: Openbare Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18, Groningen

tijd: zaterdag 22 november 2014, 13-16 uur

Het Humanistisch Vredesberaad kent elke twee jaar de prijs “Journalist voor de Vrede” toe.

Deze vredesprijs, in het verleden ook aangeduid als de “Han Achttienribbeprijs voor Vredesjournalistiek”, wordt elke twee jaar uitgereikt aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het Nederlandse taalgebied die zich onderscheiden heeft door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving, en aldus bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

De volgende journalisten zijn voor deze prijs genomineerd (alfabetisch):

Joeri Boom (verslagen uit Pakistan voor VN en NRC Handelsblad)
Jan Eikelboom (Syrië, Irak)
Monique van Hoogstraten (Israël/Palestina voor NOS en Trouw)
Sander van Hoorn (uit Midden-Oosten voor NOS)
Judit Neurink (Trouw)
Leonie van Nierop (Israël en Palestina voor NRC Handelsblad)
Nathalie Righton Nabije Oosten, Afghanistan (VK)
Bram Vermeulen (Turkije en grens Syrie voor VPRO, NRC, NOS)

In het verleden werd de prijs elk jaar toegekend. Vanaf 2013 gebeurt dit echter eens in de twee jaar.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vredesmuseum krijgt vaste expositieruimte bij Verzetsmuseum Zuid-Holland

Tentoonstelling tot en met 28 december 2013

Het Vredesmuseum was tot nu toe een virtueel museum op internet (www.vredesmuseum.nl) met daarnaast reizende exposities. Vanaf 1 juli 2013 is daar verandering ingekomen. Het Vredesmuseum wil bijdragen aan een toekomst waarin vrede en geweldloosheid de boventoon voeren.

De eerste gezamenlijke tentoonstelling heeft als titel “Vergeven en verzoenen”.

De tentoonstelling is van 2 juli tot en met 28 december 2013 te zien in het Verzetsmuseum Zuid Holland aan de Turfmarkt 30 te Gouda.

Deze expositie geeft een indringend beeld van de ontmoetingen tussen slachtoffers van geweld en hun daders. De verhalen komen van mensen uit vele landen. Zij hebben zelf geweld doorgemaakt en verschrikkingen overleefd. Zij voelen in zichzelf de noodzaak om te vergeven en zich met hun daders te verzoenen.

Het Humanistisch Vredesberaad (HVB) is een van de organisaties die het Museum voor Vrede en Geweldloosheid eind jaren `90 hebben opgericht en houdt zich actief met het besturen ervan bezig.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zondagmiddag 25 augustus vindt in Emmen (Drenthe) het Full Colour Festival plaats. Georganiseerd door de St Earth, Gemeente en middenstand. Een multicultureel en maatschappelijk betrokken FEEST met tienduizenden bezoekers. Op allerlei pleinen in de stad.

Van 13 uur tot een uur of zeven ’s avonds. Toegang gratis.

Behalve wereld- en dwarse muziek en dans, is er een informatiemarkt waarop ook het Humanistisch VredesBeraad te vinden is, samen met het Vredesmuseum, waar wij deel van uitmaken en het tijdschrift VredesMagazine, dat wij mede uitgeven.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21 september: Internationale dag voor de vrede

10 december: Verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (1948)

Comments are closed.