Humanistisch Vredesberaad

De column is een activiteit van de website van het hvb.

De oproep van Carter om ook met Hamas te praten verdient steun  

Paul Kuiper

 Hamas was de grote overwinnaar van de Palestijnse parlementsverkiezingen,   maar Israël weigert met Hamas te praten. En wordt daarin gesteund door de   Verenigde Staten, tot nu toe ook door de Europese Unie.

Angst en macht

 Angst en geruststelling

John Zant

 Iemand die zich angstig en onzeker voelt zoekt houvast. Iemand die houvast biedt aan angstigen en onzekeren zal steun oogsten; geloof, hoop en liefde worden betuigd door degenen die gerustgesteld zijn of denken te worden aan mensen die weten te overtuigen als houvast, redder, probleemoplosser, angstbeteugelaar, etc. Waar zijn mensen zoal bang voor?

Gesprek met Dr. Philip Everts (klik)

 

Inleiding

Het Humanistisch Vredes Beraad (HVB) wil gesprekken voeren met wetenschappers in Nederland over onderzoek naar de legitimiteit en de effectiviteit van de inzet van Nederlandse soldaten in internationale conflicten.

Dr. Philip Everts (1938) studeerde rechten en sociologie, en promoveerde op het onderwerp “Public opinion, the churches and foreign policy”. Van 1970-2003 was hij directeur van het interfacultair Instituut voor Internationale Studiën (IIS) van de Universiteit Leiden. Hij is nu nog verbonden aan de afdeling Politieke Wetenschap. Hij is ook lid van de Raad van Toezicht van IKV Pax Christi en van de (regerings-) Adviesraad Internationale Vraagstukken. Zijn recent verschenen boek “De Nederlanders en de Wereld, publieke opinies na de Koude Oorlog” (van Gorcum, 2008) vormt de leidraad in ons gesprek.

 

Het einde van het nationale leger (klik)

Strategische Verkenningen Op 29 maart 2010 is het Eindrapport van de interdepartementale projectgroep Strategische Verkenningen gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het bevat vier beleidsopties voor de toekomstige (2020-2030) rol van het Nederlandse leger:

John Zant , maart 2010

Van www. Koertlindijer.nl

 

Rwanda speelt nu een hoofdrol

 

27 november 2012

 

Rwanda is een klein, overvol bergstaatje dat wordt geleid door uiterst efficiënte bestuurders, voor een groot deel afkomstig van de Tutsi’s. Oost Congo heeft voldoende ruimte, maar ontbeert behoorlijk bestuur en wordt geplaagd door een ongedisciplineerd regeringsleger en talrijke milities. Volgens critici van Rwanda is het ultieme plan van het bergstaatje om zijn surplus bevolking naar Oost Congo te exporteren, kortom het creëren van Lebensraum. Daarom heeft Rwanda sinds 1996 twee keer Oost Congo bezet en dirigeert het nu rebellengroepen.

 

De rebellenbeweging M23, die net als de Rwandese regering voor een groot deel maar niet exclusief bestaat uit Tutsi’s, is in deze gedachtegang niet meer dan een vazal van Rwanda. Met het geslaagde offensief eerder in november dat leidde tot de inname van Goma door M23 staat de regio voor het voldongen feit dat Rwanda de hoofdrol speelt. Zonder een rol voor Rwanda is vrede niet mogelijk in de regio. In die analyse heeft Rwanda met het offensief van M23 eind november gewonnen.

Lees verder

Uit NIEUWSBRIEF UNIVERSITEIT LEIDEN

 

EU moet bemiddelen in inter-Koreaans conflict

Door: Remko Breuker

 

De spanningen tussen Noord-en Zuid-Korea lopen hoog op. In een opiniestuk pleit Remco Breuker, Leids hoogleraar Koreastudies, voor een minder agressieve benadering van Noord-Korea en een bemiddelende rol van de Europese Unie. ‘Noord-Korea kan met de rug tegen de muur komen te staan en dan wordt bluf werkelijkheid.

 

Lees verder

 

 

Uit de nieuwsbrief Universiteit Leiden

Chávez is dood: Viva Chávez!

 

‘Hugo Chávez zal onder Latijns-Amerikaanse linkse groeperingen een icoonstatus krijgen die binnen enkele jaren die van Che Guevara kan gaan evenaren. Heel Latijns-Amerika begint aan een nieuwe bladzijde van zijn geschiedenis.' Patricio Silva, hoogleraar Latijns-Amerikaanse geschiedenis, laat zijn licht schijnen over het overlijden van Hugo Chávez, president van Venezuela.