Tekenen voor Vrede

Het belang van Vredesonderwijs

 

 

Vredesonderwijs vinden wij als Humanistisch vredesberaad (HVB) belangrijk. De jeugd heeft de toekomst en als we ooit een werkelijk vreedzame samenleving willen dan zullen we daar ook aan moeten werken.

Naast trainingen over conflicthantering organiseren we “tekenwedstrijden” voor kinderen en jongeren met  “vrede” als hoofdthema. 4 jaar geleden deed ook een school op het platteland van de Filippijnen mee. Want oorlog en vrede voelen zich niet gebonden door landsgrenzen. Tekenen als vorm van expressie is heel gewoon. Maar op de Filippijnen is de werkloosheid groot en veel mensen leven van landbouw en visserij. Bij een slechte oogst wordt er honger geleden. Geld gaat op aan voedsel, kleding, medicijnen en nog veel meer noodzakelijke dingen. Kleurpotloden en tekenpapier staan ergens achter op de lijst. Met een kleine bijdrage van het HVB is er geld gekomen voor tekenmateriaal, en korte lesprogramma’s rondom vrede.

Maar de grootste winst is het enthousiasme van de jonge kunstenaars, als de tekeningen in Nederland worden getoond. Het schept een band.

 

Tekenen voor vrede en kinderrechten

Het project “tekenen voor vrede” (TVV) heeft het doel om kinderen wereldwijd bewust te maken over vrede en wereldburgerschap door middel van tekenen en een verplichting tot vrede, in de meest brede zin van het woord (je tekent ervoor!)

Het betekent inzet voor een rechtvaardiger wereld, vrij van oorlog en van sociale en economische onderdrukking. De naleving van “kinderrechten” is daarvoor een belangrijke draad.

Uitgaande van de kracht van het individu bieden wij lespakketten met ideeën en materiaal voor lessen over bijvoorbeeld conflicthantering, oorlogsbeleving, grondrechten, milieu en klimaatveranderingen en mogelijk veel meer.

Deze mappen worden beschikbaar gesteld aan, en uitgewisseld met alle scholen in de wereld die zich hebben aangemeld. De kunstwerken worden getoond via de website en het project eindigt in november 2014 met een slotevenement.

Hierbij denken wij aan een grote tentoonstelling met de meest bijzondere tekeningen uit de verschillende landen op verschillende locaties.

 

Start in 2011

Tot nu toe hebben enkele Humanistisch Vormingsdocenten (hvo) de draad opgepakt tijdens de Internationale Dag van de Vrede in Groningen (2011). Zij hebben al contacten gelegd met enkele buitenlandse scholen (Turkije, Togo, Denemarken, Duitsland), die samen met de bestaande contacten in de Filippijnen en Oeganda al een heel internationaal aanzien hebben. Een prachtig lesboek in het Nederlands is beschikbaar en er zijn al veel ontwerpen gemaakt.

click on the flag