Archives for januari2021

Strijdtoneel India en China

Himalaya-grens opnieuw strijdtoneel India en China
BEN VAN RAAIJ De Volkskrant 26/01-2021.

India en China zijn opnieuw slaags geraakt langs hun betwiste grens in de Himalaya. Na schermutselingen vorig jaar in het westelijke Ladakh was het nu raak bij Sikkim in het oosten.
De clashes zouden woensdag hebben plaatsgevonden bij Naku La in het noorden van Sikkim, een voormalig bergstaatje dat zich in 1975 tegen de zin van China aansloot bij India. Het ging om een ‘kleine botsing’ die door de lokale grenscommandanten van beide landen was gesust, meldde het Indiase leger maandag.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat China’s grenstroepen zich zoals altijd volledig wijden aan het bewaken van de rust en vrede langs de grens. De woordvoerder riep India ‘terughoudendheid’ te betrachten ‘en zich te onthouden van acties die de situatie aan de grens verder kunnen laten escaleren’.
India en China (regionale rivalen en kernmachten) delen een lange grens van 3.800 kilometer die grotendeels door de hoogste delen van de Himalaya loopt. Grote delen van die grens zijn nooit officieel gemarkeerd en worden betwist. Beide landen maken aanspraak op gebieden die de tegenpartij onder controle heeft. In 1962 vochten India en China een korte, bloedige oorlog uit over de grens, die niet tot een oplossing leidde.

Vorig jaar april ging het ineens volkomen mis langs de bestandslijn bij Ladakh, de Indiase deelstaat in het westen van de Himalaya. India en China beschuldigden elkaar over en weer van het schenden van de status quo, onder meer door het bouwen van wegen en versterkingen. Het leidde onder meer tot een nachtelijk man-tegen-mangevecht waarbij twintig Indiase en een onbekend aantal Chinese soldaten omkwamen.
De twee landen trokken in de maanden daarna grote troepenmachten en wapenvoorraden samen langs de betwiste grens. Tegelijk werd er ook bilateraal overlegd over manieren om de opgelopen spanning weer af te bouwen. Zondag waren er weer besprekingen. Over de inhoud ervan is niets bekendgemaakt.

Zie ook:
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-china-troops-clash-at-naku-la-in-sikkim-injuries-on-both-sides/articleshow/80444001.cms

TPNW verdrag treedt in werking

Mijlpaal: internationaal verbod op kernwapens wordt van kracht

Feestelijke Balieberaad onlineviering van de Entry into Force van de TPNW, 22-01-2021, 15:00 – 16:15 uur

22 januari 2021 is een historische datum in de strijd voor een kernwapenvrije wereld. Dan treedt namelijk het VN Verdrag TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) in werking.

Daarmee is het de eerste juridisch bindende internationale overeenkomst die het ontwikkelen, opslaan, dreigen met – en inzetten van kernwapens alomvattend verbiedt, met als doel de totale eliminatie ervan te bevorderen.

Om dit voorlopige hoogtepunt van deze bottom-up ontwikkeling te vieren nodigen de organisaties verenigd in het Balieberaad(Raad van Kerken,  Greenpeace, Pugwash, Rode Kruis, Humanistisch Verbond, Mayors for Peace, IALANA, NVMP) hun achterbannen uit voor een onlinebijeenkomst over het belang van TPNW en hoe het verdrag een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening.

Sprekers:
– Peter Buijs, voorzitter NVMP – Artsen voor vrede, voorzitter Balieberaad
– Tom Sauer, professor Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen, over de TPNW en de positieve bejegening in het recente Belgische Regeerakkoord (toegezegd).
– Susi Snyder, No Nukes team PAX, over ‘Hoe brengen we de TPNW verder’ (gevraagd).
Phon van den Biesen, IALANA, ‘TPNW ondermijnt niet maar versterkt het Non-Proliferatie Verdrag’ (gevraagd)

De link voor de ZOOM-bijeenkomst op 22 januari:
https://greenpeace.zoom.us/j/98439294819?pwd=UnFUd09ieEFKTXcrUEhodjcxczZCdz09

Nederland weigert TPNW verdrag te tekenen

Op 7 juli 2017 werd de tekst voor de TPNW in de Verenigde Naties aangenomen door 122 landen. Dat was al een ongekend hoogtepunt van een idee van enkele IPPNW-artsen in 2007, waaruit ICAN ontstond, de drijvende kracht achter de TPNW. Maar ondertekenen alleen is nog niet
voldoende om een verdrag in werking te laten treden. Daarvoor moet het door minimaal 50 landen worden geratificeerd. Na de 50ste ratificatie treedt het verdrag nu officieel in werking op 22 januari 2021. Het is dan bindend voor de staten die het al hebben geratificeerd, en al
degenen die het verdrag vervolgens ratificeren.

In Nederland wordt al jaren gebruikt voor de opslag van kernwapens, getuige deze foto uit tachtiger jaren. Over de opslag van deze kernwapens is altijd onduidelijk en vaak ontkent. De Amerikanen hadden een vrijbrief om de kernwapens van en naar Soesterberg te vliegen. Dat ligt gevoelig vanwege het risico op ongelukken en nucleaire straling.

In de overeenkomst staat dat de Amerikaanse luchtmacht zich ervan zal ‘verzekeren’ dat Amerikaans en Nederlands personeel niet blootgesteld wordt aan ‘radiologische gevaren’. De opslag van kernwapens maakte Nederland ook tot doelwit, zeggen militair historici. Een van hen: ‘Het is bekend dat op Poolse stafkaarten de opslagplaatsen van Amerikaanse kernwapens in Nederland stonden.(Uit de Volkskrant van 16/01-2021 Huib Modderkolk).

Ook nu nog zijn kernwapens in Nederland beschikbaar. Op de luchtmachtbasis Volkel liggen kenraketten, die onder de nieuwe JSF straaljagers kunnen worden gemonteerd. Ook hier heft de VS een vinger in de pap getuige: “De Amerikaanse ambassade mengde zich in 2018 in een juridisch geschil tussen Wiebes en Defensie over openbaarmaking van Nederlandse documenten en riep de Nederlandse overheid op ‘maatregelen’ te nemen om de ‘verspreiding’ van ‘bepaalde geclassificeerde documenten’ te voorkomen.”

Ondanks de overeenkomst in het regeerakkoord van deze (demissionaire) regering t.a.v. het verminderen van de kernwapen is nog geen stap gezet tot het opzeggen van het verdrag met de VS.

Persvrijheid

bron: Leidsch dagblad
Universiteit Leiden benadrukt persvrijheid op wereldwijde conferentie: ’Zelfs in Noord-Korea hebben mensen een omweg proberen vinden om te kunnen kijken’

De Universiteit Leiden maakt plannen om een persbureau voor gevluchte journalisten op te zetten. Dat maakte zij bekend naar aanleiding van de World Press Freedom Conference georganiseerd door UNESCO en Buitenlandse zaken. Tijdens de conferentie, waarvoor de universiteit optrad als gastheer, presenteerden academici de resultaten van hun onderzoek naar persvrijheid.

De universiteit werd gevraagd om mee te werken aan de internationale conferentie dankzij de Nieuwscheckers, een universitaire organisatie die is gespecialiseerd in factchecking.

Volgens journalistiek masterstudente Charlotte Povel, inhoudsregisseur van het academische onderdeel, was de conferentie er ’voor iedereen die belang hecht aan een gezonde democratie’. ,,Er is maar één waarheid en die is gebaseerd op feiten. Het is erg belangrijk om dit te benadrukken in een medialandschap dat wordt aangevallen door mensen zoals Donald Trump.’’

Gevlucht

Naar aanleiding van de conferentie komt de universiteit met een initiatief om gevluchte journalisten weer aan het werk te zetten. In 2018 sloot Leiden zich al aan bij International Cities of Refugee Network (ICORN), een organisatie die gevluchte journalisten een veilige plek biedt.

Nu wil de universiteit daar een persbureau aan toevoegen. ,,Gevluchte journalisten zitten dankzij ICORN ergens veilig, maar kunnen hun beroep niet uitoefenen’’, zegt De Jong.

,,Ze kennen de taal en het medialandschap niet. Dit persbureau moet hen stimuleren om als journalist aan de slag te blijven.’’ De Jong hoopt ook op een wederzijdse samenwerking binnen de universiteit, waarin studenten en journalisten van elkaar kunnen leren.