Archives for november2019

Manifest NVMP

Op 26 november 2019 organiseerde de Nederlandse artsen voor vrede (NVMP) de conferentie ‘Urgent appeal for a nuclear weapon-free world” in het Haagse Vredespaleis omdat zij zich grote zorgen maken over de onaanvaardbare risico’s van kernwapens voor de mondiale gezondheid en welzijn. Het is dus onze medische plicht om onze stem te verheffen.Onderstaande tekst is een vertalung van het manifest.

Wake up call!  Er zijn nog steeds 15.000 nucleaire wapens in de buurt – 93% Russisch of Amerikaans, tot honderden keren krachtiger dan de twee die Hiroshima en Nagasaki (1945) vernietigden, met verwoestende medisch-humanitaire gevolgen voor burgers en zonder hulp mogelijk. Ongeveer 2000 zijn klaar om binnen enkele minuten te worden gelanceerd, en kernwapenstaten hebben openlijk gedreigd om ze te gebruiken, met het risico op totale vernietiging van de mensheid – de nucleaire winter.


Wake up call!  Zelfs door een zogenaamde beperkte regionale nucleaire oorlog zullen we allemaal lijden: enorme hoeveelheden roet in de stratosfeer zullen de zon blokkeren, met enorme mislukte gewassen, enorme migratiestromen en tot twee miljard hongersterfte – de nucleaire hongersnood.
Wake up call!  Vaak zijn we dicht bij onbedoelde nucleaire aanvallen geweest door vals alarm, technisch of menselijk falen. Ontwikkelingen zoals cybercriminaliteit, moordende robots en kunstmatige intelligentie maken het nog moeilijker om een onbedoelde nucleaire lancering te stoppen of vergelding te voorkomen.

Wake up call!  Belangrijke internationale verdragen zijn in gevaar of in gevaar en een nieuwe nucleaire wapenwedloop staat voor de deur. In plaats van hun arsenalen af ​​te schaffen zoals beloofd, moderniseren en upgraden Rusland en de VS ze in hun strategieën, zelfs voor echt gebruik, door de nucleaire drempel te verlagen. en ongelijkheid. De mensheid staat dus voor een existentiële keuze: nucleaire wapens zijn er om te blijven – en dan, volgens de experts, zullen ze vroeg of laat afgaan, bedoeld of onbedoeld. Of, hoe moeilijk dat ook is, we moeten ze elimineren voordat ze ons elimineren.

Dat is de reden waarom bijna alle landen, ook de belangrijkste nucleaire mogendheden, de Non-ProliferationTreaty (NPT, 1970) ondertekenden, inclusief artikel VI, verplicht om alle nucleaire wapens te elimineren. Tot nu toe hielden de kernmachten zich echter niet aan hun beloften. We moeten dus manieren vinden om hen aan te sporen zich te ontwapenen, door de politiek, het maatschappelijk middenveld en de publieke opinie te mobiliseren, door het verbodsverdrag TPNW als een drukinstrument te ondersteunen, om de NPV-beoordelingsconferentie 2020 tot een succes te maken. En het is mogelijk; in 1985 waren er wereldwijd 70.000 kernkoppen en nu 15.000, dankzij de moed van Gorbatsjov en Reagan om te onderhandelen. Laten we die klus afmaken!

Ten slotte nemen artsen, wanneer een groot gezondheidsrisico dreigt, noodmaatregelen om ter plekke overlijden te voorkomen. Dus op korte termijn bevelen we de nucleaire machten ten sterkste aan om hun beleid t.a.v.massavernietigingswapens te heroverwegen en in te stemmen met ‘No First Use’, om de acute risico’s te minimaliseren en om de definitieve preventie te realiseren, in overeenstemming met de allereerste VN-resolutie (1946), unaniem ondersteund, ook door de VS en de Sovjetunie: Global Zero!
Het originele manifest

Na opzeggen INF verdrag…

Er zijn geen grenzen meer voor nucleaire wapens. En zo stijgt het risico op dodelijke ongelukken

Uit het artikel van MARNO DE BOER De Morgen van 22 augustus 2019

Rusland en de Verenigde Staten zijn niet of nauwelijks meer bereid tot afspraken om hun kernwapenarsenalen in te perken. Een voor een sneuvelden afgelopen jaren verdragen voor wapenbeheersing, terwijl beide landen nieuwe geavanceerde raketten ontwikkelen.
Het lijkt erop dat de wereld een gevaarlijke nieuwe wapenwedloop wacht. Dat werd deze maand opnieuw duidelijk nadat in het noorden van Rusland vijf ingenieurs om het leven kwamen bij een mislukte test van een nucleaire raketmotor. Mogelijk houdt het ongeluk verband met Russische plannen om een nucleair voortgedreven kruisraket te ontwikkelen, die door een ongelimiteerd bereik Amerikaanse
raketverdediging kan omzeilen.
Aan zulke testen zitten sinds begin augustus geen beperkingen. Toen eindigde het INF-verdrag tussen de Verenigde Staten en Rusland dat sinds de nadagen van de Koude Oorlog vanaf land gelanceerde middellangeafstandsraketten en kruisraketten verbood. Een eerste belangrijk verdrag sneuvelde al in 2003. Het ABM (Anti Ballistic Missile, 1972) verbood verdediging waarmee je vijandelijke raketten uit de lucht kunt schieten.


NA 9/11
De nieuwe wapenwedloop gaat terug tot het vorige decennium. Na de aanslagen van 11 september 2001 vonden de VS dat internationale rechtsregels maar in de weg zaten bij de strijd tegen terroristen en ‘schurkenstaten’ als Irak, Iran en Libië. Niet alleen besloten de VS gevangen terroristen te martelen en Irak zonder volkenrechtelijk mandaat aan te vallen, ook afspraken over wapenbeheersing uit de Koude Oorlog moesten op de schop. President George W. Bush besloot dat de VS een raketschild nodig hadden om zichzelf en Europa te verdedigen tegen bijvoorbeeld Iran en Noord-Korea. Daarbij zat het ABM uit 1972 in de weg. Dat verdrag De gedachte daarachter was dat de capaciteit om vijandelijke raketten neer te schieten het risico op een kernoorlog aanzienlijk verhoogt.
verbiedt het bouwen van een raketschild.

HYPERSONISCH GLIJVOERTUIG
Ook voor de VS zaten er nadelen aan het gebruik van een grote ballistische raket om een terroristenleider aan te vallen. Het wapen kan onderweg niet van koers veranderen als er nieuwe inlichtingen binnenkomen over de locatie van de vijand. President Barack Obama trok daarom geld uit voor meer beweeglijke raketten. Dat ‘hypersonische glijvoertuig’ heeft de snelheid van een ballistische raket, maar is veel wendbaarder en vliegt in een lagere baan om de aarde. Vanuit het oogpunt van nucleaire afschrikking maakt dat de situatie nog onstabieler. De VS en Rusland hebben satellieten om elkaars raketlanceringen te detecteren en kunnen een ballistische raket vervolgens volgen met speciale radars. Bij de lagere vlieghoogte van glijvoertuigen kan dat niet. Mochten de VS dus de trekker overhalen, dan gaan in Moskou wel de alarmbellen af maar kan men niet zien of de wapens richting Rusland, Iran of een terroristenkamp vliegen. Dat vergroot het risico op dodelijke misverstanden tussen twee kernmachten.


EERST CRISIS, DAN REACTIE
De komende jaren zijn er nog meer wapentests te verwachten. Niet alleen Rusland is druk bezig, ook de VS gaan door. Een miljardeninvestering moet ervoor zorgen dat Prompt Global Strike komend decennium eindelijk inzetbaar is. Bovendien zijn er Amerikaanse plannen voor honderden kleine satellieten die glijvoertuigen kunnen volgen, zodat raketverdediging Russische glijvoertuigen toch uit de lucht kan schieten.
Wapenbeheersing gaat er juist van uit dat landen afspraken maken over stabiele en vergelijkbare arsenalen zodat ze elkaar in principe kunnen vernietigen. Op het moment dat een van de partijen een voorsprong probeert te behalen, ontstaat een gespannen wapenwedloop.
Lees het hele artikel


Israelisch nederzettingen

Rudi Vranckx, winnaar prijs “de Journalist voor de vrede” twitterde:
De VS ziet de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet meer als illegaal. Nochtans zijn de nederzettingen strijdig met het internationaal recht.

Het is een stap verder naar Israëlische annexatie. Al vijftig jaar pikt Israël stukjes Palestijns land.
Uit de Volkskrant van 20-11-2019
BERT LANTING

In Israël gaan stemmen op de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te annexeren nu de Amerikaanse regering de nederzettingen niet langer beschouwt als in strijd met het internationale recht. Daarmee brak president Trump radicaal met het beleid van zijn voorgangers.
Vooral in kringen van Joodse kolonisten werd de Amerikaanse ommezwaai met gejuich ontvangen. De voormalige Israëlische minister van Justitie Ayelet Shaked reageerde opgetogen: ‘Nu is het tijd onze soevereiniteit te vestigen over deze gemeenschappen.

Het Joodse volk heeft het wettelijke en morele recht te wonen in hun traditionele thuisland.’
Ook de Yesha Raad, de belangrijkste organisatie van Israëlische kolonisten, riep de regering op onmiddellijk de soevereiniteit op te eisen over de nederzettingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet kort voor de verkiezingen in september weten dat hij van plan was een deel van de nederzettingen te annexeren, maar die plannen zijn op losse schroeven komen te staan doordat hij met zijn Likoed-partij onvoldoende stemmen haalde om een regering te formeren.
Ook Netanyahu’s gematigd linkse rivaal Benny Gantz, die momenteel bezig is met een formatiepoging, verwelkomde het Amerikaanse besluit. Maar hij zei dat de toekomstige status van de nederzettingen ‘moet worden bepaald door overeenkomsten die de vrede dichterbij brengen’
Sinds Israël de Westelijke Jordaanoever bij de Zesdaagse Oorlog in 1967 in handen kreeg, hebben zich ruim 400 duizend Joodse kolonisten in het gebied gevestigd, ondanks protesten van de Palestijnen en de internationale gemeenschap. Ook de VS beschouwden de nederzettingen als illegaal. 
Lees de hele artikel en verdere informatie
Protest tegen de wapenbeurs

Op 28 november  vindt in Ahoy de wapenbeurs “NIDV Exhibition Defense and Security” plaats. Wij vinden dat de wereldwijde wapenhandel moet stoppen. Er wordt heel veel geld verdiend met het zaaien van dood en verderf door de wapenindustrie.
Op deze beurs zullen ook 3 Israëlische bedrijven aanwezig zijn, te weten ELBIT Systems Ltd, Israel Aerospace Industries (IAI) en Smart-shooters
De wereldwijde Boycot Divestment Sanctions movement (BDS) is voor een wapenboycot van Israël. Om deze reden zal de BDS beweging in Nederland een demonstratie houden op donderdag 28 november a.s. bij de AHOY te Rotterdam tijdens de NIDV Exhibition Defence and Security 2019.

De voornaamste argumenten voor een wapenboycot van Israël zijn:

Israël voert een continue oorlog tegen de Palestijnse bevolking met een gemengde inzet van militairen, politie- en andere veiligheidsinstanties. Sinds april 2018 zijn alleen al in Gaza 250 Palestijnen gedood en 23.000 gewond door Israëlische scherpschutters; door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch worden deze acties scherp veroordeeld.
Israël schendt bij voortduring het luchtruim van omliggende landen en bombardeert intensief in Syrië. Dit bedreigt de – ook voor Europa noodzakelijke – stabiliteit in het Midden-Oosten.

 Israël – de enige kernmacht in de regio – frustreert ongestraft het overleg over een kernwapenvrij Midden-Oosten.

Door te vertrouwen op haar geavanceerde defensie- en veiligheidssector meent de Israëlische regering dat zij haar eigen gang kan gaan en geen enkel compromis hoeft te sluiten met de Palestijnse bevolking, de buurlanden en de bredere regio

Samenwerking met de Israëlische defensie- en veiligheidssector leidt tot een rechtvaardiging en een versterking van de in de vorige punten

DONDERDAG 28 NOV. ROTTERDAM, DEMONSTRATIE:
STOP DE WAPENHANDEL;  WAPENEMBARGO TEGEN ISRAEL
Tijd 8:00 tot 12:00
Plaats Ahoyweg 10 Rotterdam


JIHADISME

ABU BAKR AL-BAGHDADI LAAT GLOBALE DREIGING ACHTER

Sinds het verlies van zijn territorium – en nu ook zijn leider – probeert islamitische Staat zijn ideologie en guerrillatactieken actiever te exporteren naar jihadisten elders op de wereld. Hoe bedreigend is IS nu?

WEST-AFRIKA
IS claimt dat het vele provincies heeft op het Afrikaanse continent. In werkelijkheid is de organisatie vooral actief in West-Afrika, met name in Nigeria. De terreurorganisatie Boko Haram is sinds 2014 gelieerd aan IS. Sindsdien gaat die beweging verder onder de naam ‘West-Afrikaanse provincie van IS’, al splitsen zich ook daarvan facties op in lokale milities en is het onduidelijk hoe nauw de band met de hoofdorganisatie is.In januari 2019 gaf de beweging vanuit Nigeria een filmpje vrij waarin ze moslims wereldwijd opriep naar West-Afrika te komen. Dit voorjaar zei de beweging ook in Burkina Faso aanwezig te zijn. Kenmerkend in West-Afrika is dat islamitische extremistische groepen zich continu bij elkaar aansluiten en dan weer afsplitsen. Ze zaaien terreur en chaos door mee te deinen op al bestaande etnische conflicten. In de eerste drie maanden van 2019 werden er in Nigeria alleen al 44 aanvallen door IS opgeëist.

SYRIË & IRAK
De strijders van IS hebben in Syrië en Irak het grootste deel van hun territorium verloren. Hun terreur-campagne is echter nooit gestopt. Volgens een recent rapport van het Amerikaanse Department of Defense Inspector General zwerven er in totaal tussen de 14 en 18 duizend strijders in die landen rond. Experts vrezen dat zij zich met het vertrek van de Amerikanen uit Syrië nu weer makkelijker zullen reorganiseren.In Irak waren ze daar sowieso al mee begonnen. In provincies als Diyala, Salahuddin, Anbar en Nineveh zijn strijders <san het hergroeperen. Ze voeren regelmatig aanslagen uit om ondermijnen. Zo kwamen er in september twaalf mensen om het leven bij een bomexplosie in de stad Karbala.Volgens de Syrische Koerden zijn er ook in Syrië de afgelopen tijd nieuwe cellen ontstaan. Die zich zouden ophouden in het oosten van het land. Daarnaast is er het hoofdpijndossier van de tienduizenden gevangen IS-strijders. Zij zitten verspreid over zo’n dertig kampen, die tot voor kort vooral door de Koerden werden bewaakt. Tijdens de Turkse invasie in Syrië, eerder deze maand, wisten honderden van hen te ontsnappen.

ZUIDOOST-AZIE
IS-leider Al-Baghdadi is dan dood, in Zuidoost-Azië maken ze zich geen illusies: de dreiging van de organisatie blijft daar onverminderd groot. Het hoofdprobleem is namelijk niet de leider, maar ‘het verspreiden van de ideologie’, zei de Maleisische antiterrorismebaas Ayob Khan Mydin Pitchay tegen persbureau Reuters.In de regio maakt men zich vooral zorgen om de Filipijnen. De zuidelijkste eilandengroep van het land, Mindanao, is een broeinest van IS-strijders. Ongeschoolde jongeren vormen een makkelijke prooi voor de extremistische propaganda. In 2017 legden IS-strijders vijf maanden lang de stad Marawi onder vuur, die grotendeels in puin achterbleef. Meer dan duizend mensen kwamen om. Begin dit jaar vielen 23 doden bij een door IS opgeëiste aanslag op het eiland Joio. Ook Indonesië kampt met groeiend islamitisch terrorisme. Volgens de autoriteiten zijn duizenden inwoners geïnspireerd door IS. Vorig jaar wist een aan IS gelieerde groep een zwaarbewaakte gevangenis te veroveren. Gevangenen zwaaiden voor de camera met de zwarte IS-vlag, met op de achtergrond de levenloze lichamen van bewakers. Uiteindelijk kregen antiterrorisme-eenheden de situatie onder controle.
Lees het hele artikel