Nederlanders in Afghanistan: rondkijken in een verlaten Kamp Holland

Sinan Can en Thomas Blom maakten een documentaire in Afghanistan

Tienduizenden Nederlandse militairen reisden vanaf 2002 voor een wederopbomissie-in-100-secondeuwmissie naar Afghanistan om de Taliban te verdrijven en het land op te bouwen. 24 Nederlandse soldaten sneuvelden, 140 raakten er gewond en de militaire basis ‘Kamp Holland’ is nu een verlaten kamp. Heeft de missie eigenlijk wel iets opgeleverd?

Daar wilden onderzoeksjournalist Sinan Can (door het Humanistisch Vredesberaad uitgeroepen tot Journalist voor de Vrede 2016) en documentairemaker Thomas Blom achter komen. Ze maakten er een tweedelige documentaire over: Onze missie in Afghanistan. Het eerste deel wordt aanstaande maandag 12 december op NPO 2 om 21:10 uitgezonden.

Lees verder

Hoe het grote onrecht begon: de Kristallnacht van 1938

Herdenking: woensdag 9 november 2016 van 19:30 tot 20:30
***
***
Uilenburger synagoge, Nieuwe Uilenburgerstraat 91, Amsterdam
***
***
Organisatie: Platform Stop Racisme en Uitsluiting + Een Ander Joods Geluid
***
***
foto van Marlon Lema.

Manifestatie nucleaire impasse voorbij? 1/10 2016

nvmp_a2nucleaireimpasse

Uitlevering aan Rwanda? – Enerzijds/anderzijds

In december 2014 nam vredesorganisatie PAX samen met het Afrika Studiecentrum het initiatief voor een open brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, waarin geprotesteerd werd tegen de mogelijke uitlevering aan Rwanda van in Nederland verblijvende Rwandezen die worden verdacht van betrokkenheid bij de gruwelijke volkenmoord in dat land in 1994. Deze brief, door NRC Handelsblad geplaatst op 18 december 2014, en ondertekend door een aantal Afrika-deskundigen, stelde dat in Rwanda geen eerlijke processen te verwachten zijn, waarbij onder meer gewezen werd op waarschuwingen van Human Rights Watch en Amnesty International. Gesteld werd dat politieke motieven schuilen achter de behoefte van de Rwandese regering om de mensen om wie het hier gaat te berechten. Het zou het bewind van president Kagame er slechts om te doen zijn zich te ontdoen van zijn lastige opponenten.

Op het “webzine” Ravage plaatste Jos van Oijen op 8 januari 2015 een artikel waarin hij afstand nam van deze brief. Onder de titel “Waarom steunt PAX genocideverdachten?” betoogt hij onder meer dat de aangevoerde informatie tendentieus is, en dat de internationale advocaten die zich voor deze verdachten sterk maken voornamelijk mensen zijn die de genocide van 1994 bagatelliseren of ontkennen. Volgens hem zijn de oordelen van Human Rights Watch niet zo negatief, en is het belangrijkste dat mensen die van genocide verdacht worden hun berechting niet mogen ontlopen.

staatssecretaris Teeven

Het lijkt vrijwel onmogelijk uit te maken wie hier het gelijk aan zijn zijde heeft. Toenmalig staatssecretaris Teeven heeft in zijn antwoord op de open brief aangevoerd dat na 1994 in Rwanda een heel nieuw rechtsstelsel moest worden opgebouwd, en dat volgens het Rwanda-tribunaal, volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en volgens een aantal Europese rechtbanken de Rwandese rechterlijke macht nu aan de vereisten voldoet (hieraan meteen toevoegend dat er “zeker nog verbeteringen mogelijk zijn”).

Het is zeker een feit dat er veel gebeurd is aan de opbouw van het rechtsstelsel in Rwanda. Maar in een zeer recent rapport (15 april 2015) uit Human Rights Watch zich weliswaar positief over de economische en sociale opbouw in Rwanda en over het werk voor de emancipatie van vrouwen, maar kraakt het tegelijk harde noten over de interne rechtszekerheid. De enige overgebleven Rwandese mensenrechtenorganisatie (LIPRODHOR) is onder controle van de regering geplaatst. Binnenlandse oppositie is vrijwel onmogelijk. En mogelijk het ernstigste: de aanwijzingen stapelen zich op dat opponenten van het Rwandese bewind die naar het buitenland moesten vluchten daar alsnog bedreigd worden of zelfs vermoord zijn.

oppositiemensen vermoord door Kagame?

Al in juni 2011 waarschuwde de Britse politie enkele in Engeland wonende Rwandese ballingen dat volgens betrouwbare informatie hun veiligheid gevaar liep. De Rwandese regering zou instructie gegeven hebben hen uit de weg te ruimen. Rwanda’s president Kagame nam toen nog de moeite dit uitgebreid te ontkennen. Toen ik op Twitter hem er vragen over stelde haastte hij zich mij toe te voegen: “Would you kindly ask those who circulated the false reports to come clean on it since they have turned out to be lies please!” En vervolgens betoogde hij langdurig dat zulke “valse berichten” slechts bedoeld waren om de naam van Rwanda te beschadigen.

Maar het ging anders toen op 1 januari 2014 in Zuid-Afrika Patrick Karegeya gewurgd in zijn hotelkamer werd gevonden. Karegeya, voormalig hoofd van de Rwandese inlichtingendienst, was na een conflict met Kagame naar het buitenland gevlucht en was een van de oprichters van het Rwanda National Congress, een groepering die streeft naar omverwerping van het bewind-Kagame. Deze keer geen verontwaardigde ontkenningen meer uit Rwanda, maar op een bijeenkomst op 12 januari riep Kagame triomfantelijk uit: ”Iedereen die dit land verraadt zal de prijs ervoor betalen.” En op Twitter liet hij weten: Whoever you are just get to know that if/when you start a fight n things dont go in your favour,dont cry foul !” Toen ik hem ook hierover  beleefd vragen stelde kwam er niet alleen geen antwoord meer, maar blokkeerde hij mij, zodat vragen stellen op Twitter niet meer mogelijk is.

scepsis

Men kan natuurlijk aanvoeren dat wie streeft naar omverwerping van een bewind zulke risico’s over zichzelf afroept. Maar bij Rwanda’s duidelijke verantwoordelijkheid voor zulke liquidaties in het buitenland zullen velen toch wat moeite hebben om de toenmalige staatssecretaris Teeven te volgen die op 5 maart van dit jaar in het “Algemeen Overleg” met de Commissie voor Veiligheid en Justititie van de Tweede Kamer verklaarde: “Het justitiële en politionele apparaat van Rwanda is een enclave van relatieve rust in een regio waar het soms heel moeilijk is om iets terug te zien van de opbouw van een justitieel apparaat.” Teeven wees er nog op dat Nederland aan deze opbouw veel steun geeft, en dat in Rwanda twee Nederlandse rechters de ontwikkelingen van nabij volgen. Laten we maar hopen dat deze Nederlandse magistraten inderdaad nuttig werk kunnen doen, maar vooralsnog lijkt de scepsis van de Afrika-deskundigen zeker niet onbegrijpelijk.

P. J. K.

N.B. Het Gerechtshof van den Haag heeft op dinsdag 5 juli 2016 beslist dat de uitlevering door mag gaan.

Ereprijs “Journalist voor de Vrede” 2016 voor SINAN CAN

26 juni 2016

Het Humanistisch Vredesberaad heeft de tweejaarlijkse ereprijs “Journalist voor de Vrede 2016“ toegekend aan SINAN CAN, documentairemaker verbonden aan de omroepvereniging BNN-VARA.

Sinan Can kon wegens verblijf buitenslands de prijs niet zelf in ontvangst nemen. Thomas Blom, regisseur en metgezel van Sinan Can bij de serie “De Arabische Storm” nam namens hem het beeldje in ontvangst dat bij deze prijs hoort. Het werd hem overhandigd door de vorige prijswinnaar, Jan Eikelboom.

De Arabische Storm / Bloedbroedersontvangst prijs

In het juryrapport staat onder meer dat Sinan Can in zijn reeks documentaires “de Arabische Storm” de hoop en teleurstellingen van velen in de Arabische wereld heeft geschilderd op een wijze die vooral oog heeft voor de situatie van mensen, en voor wat die mensen te lijden hebben onder de gebeurtenissen waarop zij zelf vaak niet of nauwelijks invloed kunnen uitoefenen.  En dat hij in de televisieserie “Bloedbroeders”, die hij maakte samen met de Armeens-Nederlandse acteur Ara Halici, het langdurige taboe aan Turkse zijde aangaande de volkerenmoord op Armeniërs doorbroken heeft.

In zijn dankwoord zei Thomas Blom onder andere over Sinan Can: Een journalist die de meest geschikte persoon is om aan een Nederlands publiek te laten zien hoe de Arabische lente tot een storm is uitgegroeid. Met het beste van twee werelden en zijn warme persoonlijkheid maakt Can snel contact met mensen. Door zijn kritische maar oprechte houding gingen deuren open en bekeek hij de verhalen vanuit verschillende perspectieven, gedreven om bij te dragen aan een rechtvaardige wereld.

vredesprijs3

 

De ereprijs voor de “Journalist voor de Vrede” wordt elke twee jaar door het Humanistisch Vredesberaad toegekend aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het Nederlandse taalgebied die door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

Stop wapenhandel

stop wapenbeurs

Meer informatie: stopwapenhandel.org

 

MYANMAR (BIRMA): Aanstichter massamoorden op moslims bewondert Geert Wilders

De stuwende kracht achter de genocide op de islamitische Rohingya in Myanmar, de extremistische boeddhistische monnik U Wirathu, laat zich inspireren door PVV-leider Geert Wilders. De man die volgens Time “Het Gezicht van de Boeddhistische Terreur” is, deed die uitspraken in de uitzending van het VARA-programma De Pen & Het Zwaard van Fidan Ekiz (zondag 22 mei 2016).

Klik hier voor heel het artikel:

Genocidale monnik groot fan van Geert Wilders

 

DOE MEE | VRIJDAG 1 APRIL 2016 | REFERENDUM EU-ISRAËL ASSOCIATIEVERDRAG

OP 1 APRIL 2016 ONS EIGEN REFERENDUM OVER HET EU-ISRAËL ASSOCIATIEVERDRAG.  (tekst later aangepast)

Op woensdag 6 april vond het referendum plaats over het EU-Oekraïne Associatieverdrag. Die veelbesproken gebeurtenis benutten we om de aandacht te vestigen op een ander Associatieverdrag: dat tussen de EU en Israël. Het EU-Israël Associatieverdrag kan namelijk alleen bestaan door de spelregels te negeren, die bepalen dat de deelnemers de mensenrechten respecteren. ISRAËL VOLDOET DAAR NIET AAN, EN HOORT NIET LANGER BELOOND TE WORDEN MET HANDELSVOORDELEN. OM DIE REDEN DIENT HET EU-ISRAËL ASSOCIATIEVERDRAG TE WORDEN OPGEZEGD. En aangezien de overheid hierover nooit een referendum zal organiseren, doen we dat zelf.

Om gehoord te worden is het belangrijk dat iedereen zijn stem uitbrengt, en dat we dat gelijktijdig doen.

De onderstaande tekst is door een aantal mensen verstuurd  aan Eerste- en Tweede-Kamerleden die zich bezighouden met Economische Zaken of Buitenlandse Zaken, en aan de Nederlandse Europarlementariërs.

——————————————————————————————————————–

Aan de leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement

Onderwerp: STEMVERKLARING INZAKE REFERENDUM EU-ISRAËL ASSOCIATIEVERDRAG

STEMVERKLARING

Hierbij spreek ik mij uit TEGEN het Associatieverdrag EU-Israël.

MOTIVERING

Israëls consistente en ingrijpende schending van Artikel 2 van het Associatieverdrag, waarin is vastgelegd dat

<< Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement. >>

OP GROND HIERVAN ROEP IK U OP OM HET EU-ISRAËL ASSOCIATIEVERDRAG OP DE KORTST MOGELIJKE TERMIJN OP TE ZEGGEN.

Met vriendelijke groet,

[naam, plaats]

——————————————————————————————————————–

 

Eendracht-maakt-macht artikel van Gie Goris

Gie GorisOp zaterdag 26 maart werd Gie Goris (winnaar Journalist voor de Vrede 2012) in het programma “De Taalstraat” (NPO radio 1) geïnterviewd over zijn artikel, dat hij op 23 maart op MO.be publiceerde.

Hieronder staat het begin van het interessante artikel.

Schok.

Dat is wat ik voel terwijl de loeiende sirenes al een hele morgen langsrijden in Brussel. Met verstomming geslagen. En het zou een hele geruststelling zijn als hetzelfde van iedereen gezegd kon worden. Maar de verleiding – of de voorafgaande polarisering – is blijkbaar te groot en dus lees ik op Twitter en Facebook veel te veel meningen die ronduit schadelijk zijn. Veralgemenend. Oproepen tot uitsluiting, uitzuivering, politiestaat, wat al niet. Anderen kunnen hun Schadenfreude blijkbaar moeilijk onderdrukken. Het is als een whiplash na een aanrijding: eerst knal je met je borst vol tegen je stuur, daarna zwiep je terug naar achter. Tweemaal gekraakt.

Het gehele artikel kunt u lezen op www.mo.be

25 maart, 16:00, Vredesmanifestatie in Amsterdam op de dam

Vredesmanifestatie tegen aanslagen

“We beseffen dat geen enkele samenleving immuun is voor geweld. Wel kunnen wij elkaar vasthouden en samen vastberaden zijn”, aldus Jan Gruiters. Als antwoord op de aanslagen in Brussel en vorige week in Istanbul, roepen diverse organisaties op om op Goede Vrijdag naar een ingetogen vredesmanifestatie te komen op De Dam. Daar zullen een vijftal sprekers ieder vanuit hun perspectief een eendrachtig geluid tegen terreur en oorlog wereldwijd laten horen.

Om 16.00 uur zal de eerste spreker het woord nemen (verzamelen vanaf 15.30 uur). De bijeenkomst wordt rond 16.15 uur afgesloten met een minuut stilte. Iedereen kan bloemen of kaarsen meenemen. Initiatiefnemer Saïd Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeëen Nederland: “Jood, moslim, christen of niet-gelovig: ieder mens van goede wil is geraakt door de verschrikkelijke beelden die ons dinsdag vanuit Brussel hebben bereikt.”

Organisatie die nu al meedoen:
Raad van Marokkaanse Moskeëen Nederland (RMMN)
Commissie van Moskeebesturen Nijmegen (CMN) Vredesbeweging PAX
Humanistisch Verbond
Unie van Marokkaanse Moskeëen Amsterdam
Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM) Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN)
Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON) Collectief Tegen Islamofobie & Discriminatie
Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO)