Kernwapens


Trump wil af van Irandeal – wat nu?

In ruil voor het opheffen van sancties moest Iran zijn kernprogramma drastisch inperken opdat een kernwapen voorlopig buiten bereik kwam: Iran mag maar kleine voorraden verrijkt uranium en zwaar water aanhouden, de toegestane verrijkingsgraad is te laag voor een kernwapen en de verrijking vindt plaats in één fabriek met verouderde centrifuges. Die restricties komen tussen 2025 en 2030 te vervallen.
Voorstanders van de afspraken onderstrepen dat Iran nu niet snel een kernwapen kan ontwikkelen, tegenstanders wijzen op de vervaldatum van de restricties.

Als de afspraak met Iran van tafel gaat, hoe kan Noord Korea de VS dan vertrouwen zodat ze om de tafel gaan zitten?

Uit de NRC van 11/10- 2017


De Nobelprijs voor de vrede is toegekend aan ICAN, een campagne van vredesorganisaties die zich inzet voor afschaffing van kernwapens.

Trouw Redactie 6 oktober 2017
De International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) roept regeringen op om te werken aan een verdrag dat leidt tot de wereldwijde afschaffing van kernwapens. De organisatie krijgt de Nobelprijs voor de vrede in een tijd waarin de dreiging van nucleaire wapens is toegenomen, zei de woordvoerster van het Nobel-comité bij de bekendmaking. Ze noemde in het bijzonder het gevaar dat uitgaat van Noord-Korea.
De organisatie ontvangt de prijs omdat ze ‘de aandacht vestigt op de catastrofale gevolgen van het gebruik van kernwapens en voor haar grensverleggende inspanningen om tot een verdrag te komen dat zulke wapens verbiedt’. De vredesprijs is volgens het comité ook bedoeld als oproep om de 15.000 nucleaire wapens die de wereld telt te vernietigen.


Kernwapens in de Wereld

Een vergeten nucleaire crisis

Consistentie behoort niet tot de sterkste eigenschappen van president Donald Trump. Zo zei hij onlangs dat de Verenigde Staten hun nucleaire vermogen zouden versterken en uitbreiden. Tegelijkertijd praatte hij over het bereiken van een nieuwe wapenbeheersingsovereenkomst, die de wapens zeer substantieel zou reduceren.

Lees verder

KEES HOMAN, IS GENERAAL-MAJOOR DER MARINIERS B.D. EN VERBONDEN AAN INSTITUUT CLINGENDAEL

Uit; De Volkskrant van 27 maart 2017

=============================================================

Comments are closed.